MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Przypominamy
Do 15 lutego 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi