Barzkowice
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
INFORMUJE O WZNOWIENIU SZKOLEŃ Z ZAKRESU Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z doradcami PZDR w powiatach, Oddziałem w Koszalinie lub ZODR w Barzkowicach.