Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 75/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 47/2016 z dnia 15 marca 2016 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2016/3.4. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej kobiet” wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przeznaczył na realizację zadania pod tym samym tytułem dotację w wysokości 3.500,00 zł.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 75/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl