Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku jest alternatywną formą opieki nad osobami zależnymi i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Informacja o Dziennym domu opieki medycznej