Gmina Barlinek zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku”, który uzyskał dotację ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w wysokości 3 230 624,37 zł.

W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w następujących budynkach:

-        Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Jeziornej,
-        Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku - ul. Strzelecka,
-        Przedszkole Miejskie Nr 2 - ul. Podwale - 2 budynki,
-        kompleks oświatowy przy ul. Kombatantów.

Wykonane prace dotyczyły: ocieplenia ścian i dachów, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody, wymiany okien i drzwi, montaż kolektorów słonecznych, wymiany oświetlenia na energooszczędne, wykonania wentylacji wywiewno - nawiewnej z odzyskiem ciepła.

Inwestycja ta pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków i co nie mniej ważne przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

 

Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, na której omówiono przebieg i poszczególne etapy realizacji inwestycji .

 

 

 

Istotne jest również to, że dzięki tej inwestycji znacznie poprawiła się estetyka naszego miasta,  zmodernizowane budynki zyskały nowe elewacje a odnowiony zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków obiekt OPS,   stanowi dziś wizytówkę miasta – powiedział Dariusz Zieliński Burmistrz Barlinka.

 

 logo dofinansowania

Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014
pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii
 

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.