Burmistrz Barlinka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Zarządzenie Nr 113/2017 z dnia 29.06.2017 r.