Drukuj
Odsłony: 2942

Lada dzień firma  Strabag Sp. z o.o. przystąpi do przebudowy drogi gminnej w Mostkowie. Będzie to 400. metrowy odcinek od drogi wojewódzkiej 156 do drogi powiatowej. Zakres prac obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie wyrównania i ułożenie dwóch warstw z mas bitumicznych.

Roboty nawierzchniowe poprzedzone zostaną niezbędnymi pracami brukarskimi i montażem wpustów deszczowych. 

Wartość robót  to ok. 734 800 zł brutto. Prace potrwają przez najbliższe trzy miesiące.

Inwestycja jest dofinansowana w 63% z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2014-2020.