Drukuj
Odsłony: 2785
dzieci w zatoczce autobusowej

Oddano do użytku zatokę autobusową przy ul. Kombatantów. Zadanie to było realizowane w ramach projektu pod nazwą "Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy", który jest współfinansowany ze środków  unijnych. Jego wartość całkowita to 3.065.000 a uzyskane dofinansowanie wynosi 2.549.000 zł.

Dla usprawnienia i bezpieczeństwa poruszających się tam aut i osób pieszych wprowadzono  zmiany w organizacji ruchu – plan w załączeniu.

Wartość wykonania zatoki to 125. 300 zł.

Wykonawcą inwestycji była firma  TOM BRUK.

 

zatoczka autobusowa

zatoczka autobusowa z oddali

zatoka autobusowa

 

logosy sponsorskie