Już w październiku zakończą się prace modernizacyjne na ulicach  Podgórnej i Kopernika. Większa część robót na tym odcinku jest już wykonana. Chodniki i warstwy konstrukcyjne jezdni w/w ulic są  gotowe, a  nawierzchnie zostaną uzupełnione do końca września.

Na ul. Zielnej trwają  prace polegające na montażu sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej.  Za ekipą branży sanitarnej sukcesywnie układane są  przez brukarzy krawężniki i ciągi piesze. W pasie zieleni skrzyżowania ulic Ogrodowej i Zielnej (przy kanale) wytyczono już miejsce pod separator wód deszczowych, a  w przyszłym tygodniu zostaną wykonane prace przygotowawcze do jego montażu, co nastąpi w już październiku. W dalszej kolejności wykonany zostanie wylot wód deszczowych do kanału barlineckiego wraz z odpowiednim umocnieniem jego brzegów.

Prace budowlane potrwają jeszcze dwa miesiące. Utrudnień w ruchu należy spodziewać się przede wszystkim w obrębie ulicy Zielnej.