W tej sprawie 3 października odbyła się  konferencja prasowa, w której udział wzięli: Tomasz Sobieraj - Wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, Michał Żuber - Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Józef Jerzy Faliński - Radny Województwa Zachodniopomorskiego, Marcin Narolewski - przedstawiciel SKANSKA S.A. wykonawcy inwestycji - jednocześnie Dyrektor Kontraktu oraz Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka.

Podczas spotkania omówiono kolejne etapy realizacji inwestycji oraz zakres prac, jaki to przedsięwzięcie obejmuje.

Jak podaje Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w przetargu na wykonanie inwestycji startowało pięć  firm, a ceny wahały się od 16,7 mln zł do 21,4 mln zł.  Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-20.

Obwodnica Barlinka, która zostanie poprowadzona po nasypie nieczynnej linii kolejowej ma poprawić układ komunikacyjny miasta i odciążyć istniejące ulice.  W tej chwili w centrum przecinają się dwie drogi wojewódzkie : nr 151 Świdwin- Gorzów Wielkopolski i 156 Barlinek – Lipiany. Drogą nr 151 przejeżdża przez Barlinek średnio ponad 10 tys. samochodów w ciągu doby.

Zakres prac obejmuje rozbiórkę starych budynków kolejowych oraz rozbiórkę i budowę szeregu obiektów inżynierskich, w tym kładki dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza, nowych wiaduktów nad ulicami Tunelową i Ogrodową oraz przebudowę przepustu. (nad kanałem Młynówki).

W projekcie jest też budowa dwóch skrzyżowań typu rondo ( z ul. Św. Bonifacego i ulicami Dworcową i Fabryczną), a także budowa elementów spowalniających ruch, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i teletechnicznej.

http://www.zzdw.koszalin.pl/html/news/i/3061902m

W chwili obecnej wypłacane są również odszkodowania dla właścicieli terenów (osób prywatnych i firm), na których będą prowadzone prace. Gmina Barlinek przekazała na ten cel już ponad 800.000 złotych.

Roboty budowlane mają zostać zakończone do 30.09.2018 r.

Koszt zadania to ok. 17.000.000 zł. Gmina Barlinek udzieli dotacji na to zadanie w wysokości 25%.