W dniu 26 czerwca przekazany został wykonawcy plac budowy w celu realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego”. Tym samym przystąpiono do realizacji Szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim.

W bieżącym roku wykonany będzie odcinek znajdujący się w parku przy ul. Sportowej oraz odcinek znajdujący się w Moczkowie (od strony ul. Źródlanej). W najbliższym czasie oba odcinki zostaną zamknięte dla postronnych.

Obecnie prowadzone są niezbędne wycinki w obszarze budowy, które obejmują 36 drzew. Wycinka prowadzona jest na podstawie pozwoleń wydanych przez Starostę Myśliborskiego pod stałym nadzorem ornitologa, który uprawniony jest do natychmiastowego jej wstrzymania w przypadku ujawnienia gatunków chronionych lub jakiegokolwiek innego zagrożenia przyrody.