Ważne! Zwrot podatku akcyzowego Rolnikom, wg. informacji ze strony internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, nastąpi w terminie: od 1 do 31 maja 2019 r. w kasie Urzędu lub na podane konto bankowe.