rysunek przedszkolaków

Burmistrz Barlinka informuje, że z dniem 06.05.2020 r. zostaną otwarte: żłobek, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych należące do Gminy Barlinek z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka ze żłobka, przedszkolaoddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora przedszkola:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3 i Leśna 10 - (telefonicznie lub mailowo) do poniedziałku, dnia 04.05.2020 r. do godz. 12:00 do sekretariatu przedszkola, tel. 95 74 63 822, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Podwale 11- (telefonicznie lub mailowo) do poniedziałku, dnia 04.05.2020 r. do godz. 12:00 do sekretariatu przedszkola, tel. 95 74 61 869, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzice Żłobka Miejskiego w Barlinku, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Barlinku, ul. Leśna 10 i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie -  zostaną indywidualnie zapytani o chęć skorzystania dziecka ze żłobka, przedszkola i oddziału przedszkolnego w ww. placówkach (telefon zostanie wykonany przez pracowników ww. jednostek).

Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania  związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jednocześnie informujemy o czynnikach ryzyka zarażenia COVID-19, zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze, jak i dowożeniem dziecka do przedszkola.

 

Barlinek, dnia 30.04.2020 r.

 

zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Mat-bud Michał Piechowiak z Przytocznej umowę na realizację zadania po nazwą „Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku”.

W ramach umowy z Wykonawcą wymienionych będzie kilkanaście pali, częściowo  wymienione zostaną belki porzeczne. W ramach remontu konstrukcja zostanie zabezpieczona antykorozyjnie. Kompletnie wymienione zostanie poszycie pomostu z desek drewnianych. Wzdłuż całego pomostu zaprojektowano odtworzenie balustrady drewnianej. Zamontowane zostaną również nowe drabinki umożliwiające zejście do wody.

Za wykonanie projektu odpowiadała Pracownia Projektowa Elżbieta Wiewiórska z Gdyni.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1 238 113,09 zł brutto. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Gminy Barlinek.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca 2020 r.

 

Zdjęcie Burmistrza

Obrazek - notes

Rozporządzenie nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zdjęcie przedstawiające rodzinę

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Marszałka Województwa pt: Rodzina Razem. Konkurs jest skierowany zarówno do rodzin, jak i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych.

Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych. Konkurs jest odpowiedzią na aktualną sytuacje rodzin związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniu koronawirusem, gdzie przerwa w pracy w placówkach oświatowych oraz spowodowane tymi okolicznościami wspólne spędzanie czasu rodziców z dziećmi jest przyjazną okolicznością dla zorganizowania wnioskowanego konkursu, i jednocześnie pomysłem na wspólne spędzanie czasu w rodzinie.  

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem".

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-rodzina-razem. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 8 maja 2020 roku na adres Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs".

Regulamin konkursu przewiduje wyłonienie laureatów w każdym z powiatów. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablety, aparaty cyfrowe, smartwatche i inne.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszamy,  

Podkategorie