Zachodniopomorski Program Antysmogowy

 

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wykonywania prac związanych z wymianą pieców i termomodernizacją informujemy, że wszelkie prace mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Barlinek na realizację zadania. Informacja ta jest podana w opublikowanych 15.06.2020 r. na stronie internetowej Gminy Barlinek Regulaminach dla działań:  

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” – działanie 2.14,

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych” – działanie 2.15.

Mówi o tym § 13 ust. 3 wymienionych regulaminów:

„Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy ze strony Gminy. Przy decyzji o odstąpieniu od podpisania umowy lub rozwiązaniu umowy ze strony Gminy uwzględnia się stopień zaawansowania zadania przed terminem podpisania umowy, tzn. przed podpisaniem umowy dopuszcza się wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej”.

 

UM Barlinek

pszczoły

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 10 września 2020 r.
Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, stanowiącym załącznik do zaproszenia na stronie internetowej.

Realizator Projektu

 

zdjęcie miniaturka

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chopina w Barlinku” obejmuje budowę części ulicy (od strony ul. Moniuszki) oraz przebudowę ulicy (od stronu ul. Szosowej) wraz z częściową wymianą linii oświetleniowej, będzie prowadzone na podstawie trzech odrębnych zezwoleń i dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy drogi, budowy drogi oraz budowy oświetlenia.

W terminie do 31 maja 2021r. planowane jest wykonanie:

  • przebudowy drogi (od skrzyżowania z ul. Szosową) obejmujące rozbiórkę istniejącej nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni oraz chodnika (całość z kostki betonowej), remont istniejących zjazdów oraz budowę progów zwalniających,
  • budowy drogi (od skrzyżowania z ul. Moniuszki) obejmujące niezbędne rozbiórki, wycinkę krzewów i drzew, remont kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni oraz chodnika, remont
    i budowę zjazdów, progów zwalniających i zatok postojowych, budowę mini ronda oraz częściową wymianę istniejących słupów oświetlenia drogowego.

 

Dokumentacja projektowa została opracowana kompleksowo w 2019r. przez biuro projektowe RAMIKO Radosław Ostraszewski, z siedzibą przy ul. Gronowej 3, 66-450 Jenin.

 

W dniu 13.08.2020r. podpisana została umowa na roboty budowlane z firmą MADEX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pełczyckiej 3a w Barlinku. Nad robotami budowlanymi będzie prowadzony nadzór inwestorski w branżach: drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej.

 

Wartość robót budowlanych: 1.847.260,63 zł brutto.

Realizacja inwestycji jest dofinansowana w 60% przed Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

zdjęcie miniaturka

Z przykrością informujemy, iż w nocy z 9 na 10 sierpnia 2020 r. w Parku Laskera w Barlinku miał miejsce kolejny akt wandalizmu, w wyniku którego zniszczeniu, połamaniu uległy 22 elementy kompozytowe z podłogi pomostu nad jeziorem (zdjęcia w załączeniu).

Szacunkowy koszt zakupu materiału  oraz uzupełnienia i montażu nowych desek kompozytowych to kwota 9 745,60 zł, na którą znów złożymy się wszyscy, jako mieszkańcy Barlinka.

Wykroczenie to, oczywiście, zgłoszone zostało Policji, która w oparciu o monitoring podjęła działania w celu ustalenia sprawcy, jednakże zdarzenie prawdopodobnie miało miejsce nocą i stąd prośba do Państwa:

Jeśli ktokolwiek widział zdarzenie lub posiada informacje, które mogłyby pomóc w tej sprawie – prosimy o kontakt pod numerem tel. 47 782 42 05 lub 112.

Z uwagi na skalę zniszczeń – jaka ma miejsce w ostatnim czasie -  mienia publicznego w Barlinku przez bezrefleksyjnych sprawców, zagrożenie dla użytkowników  oraz generowane z tego tytułu koszty napraw,  prosimy i apelujemy do Państwa o czujność obywatelską i dbałość o wspólne mienie i infrastrukturę, które powstają w coraz większej liczbie i którymi  chcielibyśmy się cieszyć, a nierzadko też pochwalić przed przyjezdnymi.

 

PSR 2020 zdjęcie miniaturka

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.  

Podkategorie