logo sanepid

W związku z występującym problemem zaśmiecania przestrzeni publicznej zużytymi środkami ochrony indywidualnej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu przypomina, że zużyte rękawiczki i maski jednorazowe należy wyrzucać do odpadów zmieszanych.

Dbając o środowisko zapobiegasz rozprzestrzenianiu się wirusa.

Nie zanieczyszczaj przestrzeni publicznej, środki ochrony indywidualnej tj. rękawiczki oraz maseczki jednorazowe wyrzucaj do pojemników na odpady zmieszane.

 

Obrazek - notes

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Od lewej: Przewodniczący RM, Prezes Szpitala, Burmistrz Barlinka stoją przed karetką, przed szpitalem

25 maja 2020 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski oficjalnie przekazali karetkę: Ambulans typu „C”, MARKI: Volkswagen/AMZ – Kutno MODEL: SYNIE/SC Crafter  ROK PRODUKCJI: 2020, dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. W imieniu szpitala ambulans przyjął Prezes Marek Stankiewicz. Karetka została zakupiona w wyniku głosowania przeprowadzonego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. Projekt: Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o., uzyskał najwięcej bo 3891 głosów.

W Gminie Barlinek od 2010 roku przeprowadzano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest obejmującą budynki mieszkalne i inne nieruchomości, na których stwierdzono występowanie płyt cementowo – azbestowych, tj. eternitu. Jednocześnie opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek”.

Na jego podstawie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit).

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wykonania w roku 2020 usunięcia materiałów zawierających azbest.

Druki deklaracji uczestnictwa w programie oraz wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barlinku – pokój nr 25, tel. 95 746-55-76.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną proponujemy pobranie druków deklaracji w formie elektronicznej, do wydruku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku w zakładce > „Jak załatwić sprawę?” > „Ochrona środowiska”.

Termin składania deklaracji upływa 31 maja 2020 r.

Zdjęcie delegacji składajacej kwiaty

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Swoim pontyfikatem papież Polak pokazywał siłę i wielkość modlitwy i miłości do bliźniego, co po dziś dzień można odczytać w każdym z jego dzieł.

Chcąc uczcić wielkiego Polaka Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Zastępcą Burmistrza Krzysztofem Paszkiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Maciejewskim w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Barlinek złożyli kwiaty pod figurą Jana Pawła II przy Kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II.

 

Podkategorie