Logo

Minionego lata, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, z powodzeniem aplikowaliśmy o środki dofinansowujące demontaż i utylizację azbestu.

W związku z powyższym Gmina Barlinek informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barlinek”, pochodzącą w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” 

Dzięki dofinansowaniu, do końca października bieżącego roku, zutylizowano 33,71 ton eternitu, na zebranie którego czekało wielu mieszkańców, szczególnie terenów wiejskich gminy. Odbiór, demontaż i zagospodarowanie eternitu zawierającego azbest, następuje od mieszkańców bezpłatnie.                    

Z pomocy w pozbyciu się szkodliwego odpadu skorzystali wszyscy władający nieruchomościami, którzy zgłosili swój akces do programu, składając odpowiednią deklarację. Każdorazowo, tak jak i tym razem, o możliwości złożenia deklaracji o chęci usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternitu) Urząd Miejski informował mieszkańców gminy poprzez ogłoszenia na portalach informacyjnych i stronach WWW, a także umieszczając ogłoszenie w gablocie przy urzędzie.

Warto czynić plany, co do wymiany eternitowych pokryć dachowych, by przy kolejnym uruchomieniu środków przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej być gotowym do przeprowadzenia inwestycji.

Działania realizują gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest.

UM

 

magazyn sołecki

Magazyn Sołecki w Rychnowie

W lipcu tego roku została podpisana umowa dotacji  z Województwem Zachodniopomorskim w ramach „Grantów sołeckich 2020” na realizację projektu pn. Magazyn Sołecki w Rychnowie. Środki Grantu sołeckiego, który nie pokrywał całości wydatków, zostały uzupełnione Funduszem Sołeckim. Przeprowadzono remont dachu, zastępując starą betonową dachówkę dachówką ceramiczną. Otynkowano i pomalowano ściany, wykonano opaskę wokół budynku.
Zadanie zostało zrealizowane we współpracy Gminy Barlinek z Sołectwem Rychnów.

Logo OPS

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku składa serdeczne podziękowanie kibicom CRS „Pogoń” Barlinek zaangażowanych w bezinteresowną pomoc trzem rodzinom wskazanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do osób będących inicjatorami przeprowadzonej zbiórki oraz do kierownictwa i personelu sklepów: Agat Barlinek i sklepu zoologicznego „Przyjaciele Twojego Pupila”.

Dziękując za okazaną przez Państwo hojność życzę zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

  Henryka Zarębska

wesołych świąt

W ten magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia

życzymy wszystkim Mieszkańcom gminy Barlinek,

aby były to święta piękne i szczęśliwe,

 przepełnione radością i uśmiechem na twarzy,

wzajemną życzliwością i spokojem w sercu.

Niech nadchodzący Nowy Rok 2021

przyniesie wiele obfitości, zdrowia,

miłości i spełnienia marzeń,

a gdy się spełnią niech dorzuci garść nowych

bo one nadają życiu sens.

 

        Dariusz Zieliński                                        Mariusz Maciejewski

Burmistrz Barlinka                                    Przewodniczący

                                                                                    Rady Miejskiej w Barlinku

 

Czyste powietrze

W związku ze zmianami w programie „Czyste Powietrze”, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach jego drugiej części pod nazwą „Czyste Powietrze 2.0”, uzyskanie podwyższonego poziomu dofinansowania będzie uwarunkowane posiadaniem wymaganego zaświadczenia.

Zaświadczenie wydawane ma być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu Ministra Klimatu.

Osoby ubiegające się o uzyskanie podwyższonego poziomu dofinansowania zobowiązane są do złożenia takiego zaświadczenia. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ww. programu będzie warunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.

W gminie Barlinek zaświadczenie o dochodzie wymagane do złożenia wniosku o otrzymanie dotacji z ww. programu wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 29 w Barlinku.

„Czyste Powietrze 2.0” obejmuje dofinansowanie do działań termomodernizacyjnych, które mają na celu przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Gmina Barlinek.

Podkategorie