2.10.br. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku, który został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Zgromadzonych powitała Katarzyna Budzeń, która wprowadziła zgromadzonych w tematykę konferencji. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, wiceburmistrz Krzysztof Paszek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Janusz Zubyk, inspektorzy Janusz Mickiewicz i Waldemar Kościukiewicz oraz przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o.o, Elżbieta Galińska i Grzegorz Józefowicz -  wykonawcy inwestycji. W czasie spotkania omówiono zakres wykonanych prac na poszczególnych obiektach objętych projektem.

 
Zadanie nr 1 - Termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 70%.
-        Na ukończeniu jest ocieplenie ścian powyżej terenu - pozostał do ocieplenia  jeden segment obiektu oraz jedna ściana sali gimnastycznej.
-        Ocieplenie ścian poniżej terenu wykonane zostało w ok. 30%.
-        Ze stolarki okiennej pozostała do wymiany połowa okien w hali gimnastycznej.
-        Zamontowana została instalacja nawiewno-wywiewna. Trwają prace instalacyjne centralnego ogrzewania w hali sportowej.
-        Prace związane z ociepleniem i pokryciem dachów zostały wykonane w ok. 45%.
-        Przewiduje się oddanie do eksploatacji hali gimnastycznej do końca października.
-        Pozostałe prace, dotyczące przede wszystkim ocieplenia ścian poniżej poziomu terenu, pokrycia dachu i drobnych remontów zostaną zakończone do końca grudnia.


Zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale 9

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 95%.
-        Do wykonania pozostało wylanie tarasu zewnętrznego.
-        Z dniem 1 września rozpoczęła się normalna eksploatacja obiektu.


Zadanie nr 3 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale
11

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 40%.
-        Zakończone zostały prace związane z wymianą stolarki, instalacją ciepłej wody użytkowej wraz z solarem oraz centralnego ogrzewania.
-        Z dniem 1 września rozpoczęła się normalna eksploatacja obiektu.
-        Obecnie trwają prace dotyczące ocieplenia ścian budynku oraz ocieplenia i pokrycia dachu.
-        Zakończenie ocieplenia ścian planowane jest do końca listopada, a dachu do końca grudnia.


Zadanie nr 4 - Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 85%.
-        Zakończona została wymiana stolarki oraz wymiana centralnego ogrzewania.
-        Wykonywana jest ocieplenie i renowacja elewacji oraz ocieplenie dachu. Uruchamiana jest instalacja ciepłej wody użytkowej z solarem.
-        Zakończenie robót przewidywane jest do końca października - w listopadzie wykonywane będą roboty porządkowe.


Zadanie nr 5 - Termomodernizacja hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1

-        Stan zaawansowania robót  na koniec września szacowany jest na ok. 90%.
-        Wymieniona została stolarka oraz zamontowana została instalacja nawiewno-wywiewna i instalacja centralnego ogrzewania
-        Na ukończeniu zostało ocieplanie jednej ściany oraz naprawy schodów i murków.
-        Zakończenie prac termomodernizacyjnych przewidywane jest do końca października.
-        Do końca października przewidywane jest także zakończenie prac remontowych obejmujących m. in. przełożenie parkietu, remont korytarza, szatni, sanitariatów oraz umywalni i przekazanie hali sportowej do eksploatacji.

Prace prowadzone są zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym harmonogramem bez znaczących odstępstw.

 

Logo funduszu eea grants

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

 

05 września odbyły się tegoroczne Dożynki Gminne, których gospodarzem było sołectwo Stara Dziedzina. Na boisku sportowym po uroczystej mszy świętej, nastąpiło przekazanie chleba dożynkowego. Starostami tegorocznego Święta Plonów byli Państwo Mariola SzklarzMarek Kamiński

Tradycją każdych Dożynek jest wybór najpiękniejszego wieńca. Do tegorocznych konkurów dołączył również wybór najlepszego ciasta drożdżowego. Zarówno w pierwszej jak i w drugiej kategorii wyboru dokonywało niezmienne jury w składzie: Brygida Liśkiewicz, Ewa Hinc - Dziedziela oraz Iwona Rudnicka. Werdykt jurorów przedstawia się następująco:


najpiękniejszy wieniec:

I miejsce - Stara Dziedzina,
II miejsce - Moczkowo,
III miejsce Rychnów,
pozostałe sołectwa zajęły ex aequo miejsce IV - Dziedzice, Mostkowo, Równo, Jarząbki oraz Płonno;

najsmaczniejsze ciasto drożdżowe:

miejsce I Anna Kałuzińska Żelice,
miejsce II Katarzyna Maciaszczyk Moczkowo
i miejsce III Agnieszka Szklarz Jarząbki.
Przyznano również miejsce IV, które zajęła Alicja Sarba Stara Dziedzina
oraz miejsce V - Jolanta Goździkowska Moczkowo i Anna Sak Mostkowo.


Tradycyjnie odbyły się również konkursy rzutu wałkiem, rzutu kaloszem oraz Strongman Dożynek.

 

Rzut kaloszem:

I miejsce - Rafał Kuczyński 17,30 m
II miejsce - Dawid Surmacz 16,50 m
III miejsce - Andrzej Macioszek 15,60 m

Rzut wałkiem:

I miejsce - Monika Zwolińska 21,10 m
II miejsce - Zofia Kubrak 16,90 m
III miejsce - Barbara Macioszek 15,90 m

Strongman Dożynek 2015:

I miejsce - Dawid Surmacz
II miejsce - Rafał Kuczyński
III miejsce - Mateusz Urban

 

W części artystycznej Dożynek Gminnych w Starej Dziedzinie wystąpili: Barliniacy, Sonata, Classic Band oraz Studio Piosenki ECS. Gwiazdami muzycznymi wieczoru były zespoły „Jorrgus"„Pudzian Band". Na zakończenie tegorocznego Święta Plonów odbyła się zabawa ludowa.

Organizatorami Dożynek 2015 w Starej Dziedzinie byli: Burmistrz Barlinka, Sołectwo Stara Dziedzina oraz Barlinecki Ośrodek Kultury. Sponsorzy - JPG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane, FHU „Agro - Zbyt" S.C., Gaspol Energy, Piekarnia T.W. Boratyn, PGK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowe AD*REM Wojciech Teszner, Nadleśnictwo Barlinek, Marketing PHU Tadeusz Niewiadomski, FHU Grzegorz Bochman, GBS Bank. Podziękowania za pomoc w organizacji dożynek organizatorzy kierują do: mieszkańców sołectwa Stara Dziedzina, OSP Mostkowo, PWK Płonia oraz mieszkańców sołectwa Jarząbki.

Jak co roku w ostatni weekend sierpnia w naszym mieście partnerskim Schneverdingen odbywa się Święto Kwitnienia Wrzosów, podczas którego wybierana jest Królowa Wrzosów. W koronacji 71. Królowej Wrzosów gościnnie udział wzięli Królowa Puszczy Barlineckiej - Agata Nizińska, Boginka Moriana - Nikola Groszkowska oraz Burmistrz Barlinka - Dariusz Zieliński.

Ważnym elementem uroczystości jest wielobarwny korowód, tworzony przez stowarzyszenia i organizacje zrzeszone w Schneverdingen, którzy specjalnie na tę okazję przebierają się w różne postaci i budują specjalne, kolorowe wozy. Królowa Puszczy i Boginka Moriana, także brały udział w korowodzie, rozdając swoje widokówki i promując nasze piękne miasto.
Święto Wrzosów to najstarsza impreza organizowana w tym regionie Niemiec, dlatego też cieszy się ona popularnością nie tylko wśród mieszkańców ale także wśród licznie przybyłych gości. 71. Królową Wrzosów została Ragna Saß.
 
 
Rowerem do Pełczyc

W dniu 25.08.2015 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk podpisali list intencyjny w sprawie rozpoczęcia wspólnych działań mających na celu realizację projektu pn. „Budowa drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc". Został już powołany Zespół Roboczy, który będzie koordynował prace. Podjęto również decyzję o opracowaniu „Koncepcji budowy ścieżek rowerowych w Barlinku" oraz „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej".

Na przełomie XIX i XX wieku Barlinek i Pełczyce zostały połączone koleją, która zbliżyła sąsiadujące ze sobą miasta. Dziś to tylko wspomnienie, szans na powrót komunikacji kolejowej już nie ma, jest natomiast nieczynna linia kolejowa. Gmina zamierza ją wykorzystać do budowy ścieżki rowerowej. Trasa jest wręcz do tego stworzona. Posiada małe pochylenie poziome tzn. „jest płaska" - idealna dla roweru, bezkolizyjna - przebiega w oddaleniu od ruchliwej drogi wojewódzkiej. Połączy dwa miasta, ponad 14. tysięczny Barlinek i liczące ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Pełczyce, po drodze przebiegnie w pobliżu miejscowości Wierzchno i Łyskowo.

 

 

Ścieżka ma pełnić dwie funkcje. Po pierwsze będzie to ciąg komunikacyjny umożliwiający dojazd do pracy czy szkoły. Zgodnie z danymi GUS codziennie z Pełczyc do Barlinka dojeżdża do pracy prawie 450 osób. Jeśli uda się je zachęcić do zmiany środka transportu na rower zmniejszymy korki w mieście, ograniczymy również zanieczyszczenie powietrza. Drugim obszarem jest turystyka. Do granic naszej gminy linia kolejowa biegnie poprzez obszar Natura 2000 „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie". Jest to nasz potencjał, który w powiązaniu z innymi działaniami zamierzamy wykorzystać.

Gmina podjęła już działania, aby zdobyć środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Na początek umieścimy projekt w tzw. Kontrakcie Samorządowym. Jeśli to źródło środków zawiedzie, mamy jeszcze inne alternatywy w m.in. postaci działań skierowanych na rozwój nowych produktów turystycznych.

 

Samochód ratunkowy dla szpitala w Barlinku

W środę 26 sierpnia 2015 roku przy Gminnym Centrum Ratownictwa odbyło przekazanie samochodu ratunkowego marki Renault dla Szpitala w Barlinku. Auto zostało nam podarowane przez miasto partnerskie Courrieres z Francji, a formalności były finalizowane podczas ostatniej wizyty naszej delegacji w tym mieście.

W przekazaniu pojazdu uczestniczyli: Arkadiusz Janowicz Starosta Myśliborski, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski, Prezes Szpitala Barlinek Sp.z.o.o. Arkadiusz Cysek, Prezes OSP Barlinek Mariusz Kuziel, oraz radni: Iwona Rudnicka i Rafał Szczepaniak.

 

Podkategorie