ul. Moniuszki w Barlinku

Minister Administracji Cyfryzacji przyznał dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki w Barlinku" w wysokości nie większej niż 617 726,50 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na rok 2015 (NPPDL). W województwie zachodniopomorskim w ramach Programu w 2015r. wsparcie uzyska 23 dróg gminnych i 14 dróg powiatowych.

Ostateczna kwota dotacji dla naszej inwestycji zostanie określona w czerwcu b.r. po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyniesie 50% kosztów inwestycji. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w listopadzie 2015r.

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej ul. Moniuszki oraz skrzyżowania z ul. Chopina wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres inwestycji zawiera wykonanie: nawierzchni jezdni i chodników, zjazdów na posesję, odwodnienia, utwardzeń terenu wzdłuż działki drogowej, nasadzeń oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu, w tym progu zwalniającego z przejściem dla pieszych.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez zapewnienie bezpiecznego korzystania z ul. Moniuszki. Na drodze tej występuje duży ruch pieszych, w tym dzieci i młodzieży, wynikający z lokalizacji przy drodze obiektów szkolnych: SP4, PG2 i przedszkolnych, kompleksu boisk sportowych oraz ruch samochodów osobowych, autobusów szkolnych oraz pojazdów dostawczych obsługujących działające w obrębie ul. Moniuszki i ul. Chopina firmy. Łączna liczba dzieci objęta opieką przez instytucje oświatowe zlokalizowane w sąsiedztwie ul. Moniuszki i ul. Chopina wynosi ponad 990. Organizowane przez Gminę Barlinek po ul. Moniuszki dojazdy szkolne z terenów wiejskich obejmują grupę około 260 dzieci dziennie. Realizacja inwestycji wpłynie więc na znaczą poprawę dostępności komunikacyjnej obiektów publicznych oraz częściowo Centrum Handlowego „Biedronka".

Oddziaływanie projektu w zakresie rozwoju gospodarczego obejmie również zlokalizowane przy ul. Moniuszki podmioty gospodarcze oraz osoby korzystające z ich usług, pracowników i kooperantów. Firma „ESTO" Sp. z o.o. w Barlinku oraz firma transportowa Szyszka Mariusz Szyszka, zainteresowane poprawą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, są partnerami w niniejszym projekcie, udzielając wsparcia finansowego w ramach realizacji zadania (co stanowi niezbędny warunek uzyskania dofinansowania w ramach Programu).

NPPDL jest programem wieloletnim realizowanym w latach 2012-2015. Przewiduje on udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Program ten wdrożony został w celu wsparcia podejmowanych przez samorząd lokalny zadań służących zwiększeniu płynności ruchu i poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego, a zarazem - zwiększeniu dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych, poprzez tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi.
Program niniejszy stanowi rozwinięcie koncepcji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały ponad 2,2 tys. lokalnych inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. Zadaniami dofinansowanymi w ramach programu objętych zostało łącznie ponad 5,6 tys. km dróg lokalnych, w tym 2,4 tys. km dróg gminnych oraz 3,2 tys. km dróg powiatowych.
Gmina Barlinek skorzystała do tej pory ze środków Programu realizując trzy inwestycje drogowe w Barlinku dotyczące ulicy Stodolnej, ul. Fabrycznej i Ogrodowej oraz ul. Żabiej i Podwale.

Targi w Opolu

W dniach 15 - 17 maja Barlinek prezentował się na 15. Międzynarodowych Tagach Turystycznych w Opolu pod nazwą „W Stronę Słońca". Uczestniczyło w nich wielu wystawców z różnych krajów w tym z Chorwacji, Niemiec, Węgier, Ukrainy a nawet dalekiej i egzotycznej Dominikany. Partnerem tegorocznych targów była Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, dzięki czemu opolski rynek zamienił się wielką nadbałtycką plażę.

Nasze stoisko, na którym pracowały Katarzyna BudzeńMagdalena Walaszczyk cieszyło dużym zainteresowaniem zwiedzających. Barlinek i region są pozytywnie postrzegane i kojarzone z miejscem wypoczynku, czystych jezior i pięknych lasów. Udział w targach był dla nas ogromną przyjemnością i przyniósł nam wymierne korzyści - zaowocował nawiązaniem wielu nowych, ciekawych kontaktów z pasjonatami nordic walking, zarówno z osobami indywidualnymi jak i organizacjami.

 

06 maja w Urzędzie Miejskim w Barlinku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał porozumienie z Lions Club Barlinek, w sprawie modernizacji placu zabaw w Parku Jordanowskim przy ul. Lipowej. LC Barlinek dokona zakupu oraz montażu urządzeń zabawowych za kwotę 41 tys. zł. Planowane zakończenie prac wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem to czerwiec przyszłego roku.

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku

W dniu 05.05.2015r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym JPG Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku". Przedsięwzięcie zakłada podjęcie prac termomodernizacyjnych mających na celu znaczne obniżenie zużycia energii w następujących obiektach użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa Nr 1 (ul. Jeziorna 12) Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku (ul. Strzelecka 29), Przedszkole Miejskie Nr 2 (ul. Podwale 9 i 11) i kompleks przy ul. Kombatantów (ul. Kombatantów 3). Prace obejmą ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody, okien i drzwi, a także montaż kolektorów słonecznych. Inwestycja ma na celu uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej budynków i wyeliminowanie strat energii. Termomodernizacja zapewni osiągniecie właściwej wartości wskaźników zapotrzebowania na ciepło, pozwoli zmniejszyć zużycie materiału opałowego, którego spalanie jest głównym czynnikiem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wpłynie to na poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Projekt poprzez zmniejszenie zużycia materiałów opałowych przyczyni się także do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków poprzez oszczędność kosztów energii.

Wartość inwestycji to ok. 6.254.200 zł. Wysokość przyznanej dotacji wynosi ok. 2.622.600 zł.

 

Logo eea grants  Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii 

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii

Tytuł Metropolii nadano samorządom, których mieszkańcy wykazali się dużą aktywnością w produkcji Dobrych Uczynków podczas akcji Tygodnia Dobrych Uczynków (23-29.03.2015). Barlinek -  miejscowość z serduchem znajdzie się też na Mapie Produkcji Dobra, która zostanie przygotowana na wielkim banerze ( 3m x 3m ) by pokazać, w którym miejscu Polski produkuje się najwięcej dobra i która wraz z Miasteczkiem Aktywności Młodych odwiedzi całą Polskę aby promować najaktywniejsze gminy.

 

Świadectwo Produkcji DobraPodziękowanie

 

Podkategorie