Nagrodzeni

11 stycznia w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, po raz dwudziesty czwarty wręczono Złote Barlineckie Gęsiarki, nagrody przyznawane osobom i instytucjom wnoszącym ogromny wkład w rozwój Gminy Barlinek, jej postrzeganie na zewnątrz oraz promujących pozytywne, uniwersalne wartości.

Za 2018 rok przyznano - jeden tytuł Ambasadora Barlinka, dwa wyróżnienia dyplomem Złotej Barlineckiej Gęsiarki oraz trzy nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki.

 Ambasador Barlinka 2018

Jolanta Karasińska za działalność artystyczną i promocję Barlinka

Jolanta Karasińska jest autorką książek dla dzieci i dorosłych, tekstów scenicznych, scenariuszy kabaretowych i bajkowych. Zadebiutowała w 2010 roku. Opublikowała książki dla dzieci: „Jak kropelki”, „Witaj łąko”, „Tęczowe nutki”. Tomiki poetyckie dla dorosłych: „Skrawek nieba”, „Jeszcze wczoraj tańczyłam z gwiazdami”. Współpracuje z młodzieżą, Teatrem Poezji Wiatrak, MDK Plantacja Wyobraźni. Prowadzi warsztaty i spotkania poetyckie w przedszkolach, szkołach, ośrodkach kultury, bibliotekach. W 2018 roku kolejny raz uczestniczyła w Ogólnopolskim Festiwalu im. Kazimierza Furmana. Należy do grupy malarskiej „W Kręgu Sztuki”. Społecznie wspiera Stowarzyszenie

Opiekuńczo-Wychowawcze „Mój Dom”. Od 2018 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich Oddziału Poznańskiego.

 Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki 2018

Gospodarstwo Ogrodnicze Jarosław i Wioletta Kurosz za działalność, dynamiczny rozwój i osiągnięcia w produkcji „Czereśni z Barlinka” oraz za konstrukcję i opatentowanie urządzeń produkcji sadowniczej

Firma działa na barlineckim rynku od 1989 roku a jej działalność skupia się na uprawie czereśni. Owoce tam produkowane, są sprzedawane na terenie Polski oraz za granicą m.in. w Singapurze czy Francji. Technologia opracowana przez właścicieli, tworzy łańcuch chłodniczy, który umożliwia gospodarstwu eksport na dalekie rynki. Państwo Kurosz w swoich uprawach stosują jedynie ekologiczne nawozy. Ponadto zajmują się konstruowaniem i budową maszyn dla sadowników. Opatentowali agregat grzewczy FRAGOLA IV – zawieszany na ciągniku zestaw butli i palników na propan-butan, dzięki czemu zwiększona jest dystrybucja gorącego powietrza, co pozwala zniwelować przymrozek w sadzie. Drugą skonstruowaną maszyną jest sortownica do czereśni, wykorzystująca śrubę Archimedesa.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie – Oddział Terenowy w Barlinku za uruchomienie oddziału w Barlinku i zagospodarowanie przestrzeni dawnej szkoły

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie – Oddział Terenowy w Barlinku, mieści się w siedzibie budynku dawnego „Ekonomika” i został oddany do użytku 16 lutego 2018 r. Łączna powierzchnia wykorzystywana przez Oddział Terenowy to 460 m2. Barlinecki WORD posiada salę wykładową, biuro obsługi interesantów, salę komputerową, pomieszczenie dla egzaminatorów oraz pomieszczenie socjalne. Na jego terenie znajduje się także plac manewrowy. Egzaminy teoretyczne w zakresie prawa jazdy kategorii: B. B1, A, A1, A2, AM przeprowadzane są od 20 listopada 2017 roku, natomiast egzaminy praktyczne na kategorie B i B1 od 15 stycznia 2018 r.

 

Złote Barlineckie Gęsiarki 2018

Maria i Jan Kołosowscy Pasieka „Medus” – za działalność pszczelarską, rozwój i propagowanie pszczelarstwa w kraju i za granicą, promocję „Miodów z Puszczy Barlineckiej”

Państwo Maria i Jan Kołosowscy przygodę z pszczołami rozpoczęli w 1984 roku. Prowadzą rodzinną pasiekę stacjonarno-wędrowną. Ze względu na to, że pasieka mieści się na terenach Puszczy Barlineckiej oraz otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, wypromowali miody pod ogólną nazwą MIODY PUSZCZY BARLINECKIEJ. Laureaci licznych nagród i wyróżnień, wśród których na uwagę zasługują: wpisanie na listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa Miodów Puszczy Barlineckiej w 2013 roku. Produkty Państwa Kołosowskich uczestniczą w kampanii „POLSKA SMAKUJE”. W IV edycji Krajowego Konkursu Pszczelarz Roku otrzymali tytuł: Pszczelarz Roku 2017 oraz I miejsce w kategorii miód pszczeli wielokwiatowy a także GRAND PRIX Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku.

GUM – MET Maciej Swat – za wdrożenie innowacyjnych technologii w branży metalowej, rolniczej i odnawialnych źródeł energii

Firma istnieje od 1990 roku i od samego początku przestrzega norm jakościowych mających na celu zadowolenie klienta. Specjalizuje się w produkcji części zamiennych wykonywanych zgodnie z rysunkami technicznymi z dowolnych materiałów i rozwija się z wdrażaniem nowych technologii. Najważniejszymi produktami firmy są: kosy boczne, wyroby gumowe, wyroby metalowe, odbój rampy załadunkowej i elektrownie przydomowe.

Zakład Usług Budowlanych Mirosław Bartosiewicz – za wieloletnią działalność na rynku usług budowlanych i rzemieślniczych.

Firma powstała w 1984 roku i do dnia dzisiejszego nieprzerwanie działa na rynku barlineckim, krajowym oraz zagranicznym. Głównym profilem działalności są usługi w zakresie konstrukcji stalowych, prac budowlanych i remontowych dla przemysłu, rolnictwa oraz dla odbiorców indywidualnych. Najczęściej wykonywane zadania to: balustrady schodowe i balkonowe, wiaty, zadaszenia, schody, podjazdy dla niepełnosprawnych, ogrodzenia i bramy, naprawy wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz prace budowlano – remontowe w szerokim zakresie.

 

W części artystycznej uroczystości z recitalem wystąpili - aktorka, Julita Kożuszek oraz zespół Nova Band.

MONIKARY

 

 

 

podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Stąpiu

W dniu 05 grudnia 2018 r. Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka podpisał umowę na realizację zadania po nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu” z firmą Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza.

Zakres umowy obejmuje wykonanie nowego obiektu o powierzchni ok. 113 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Pierwszym etapem prac realizowanych przez wybranego wykonawcę – będzie wycinka drzew wykonana jeszcze w tym roku. Do budynku świetlicy będzie prowadził indywidualny zjazd z drogi gminnej.

Za nadzór inwestorski odpowiedzialna będzie firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka. Firma ta jest jednocześnie autorem dokumentacji projektowej.

Wyboru wykonawcy dokonano w wyniku przetargu ogłoszonego w trybie nieograniczonym. Wartość robót budowlanych wynosi  704 110,39 zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna: Działanie PRZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich.

Umowa na kwotę dotacji w wysokości około 458 000 zł została podpisana dnia 17 października 2018 r. przez marszałka województwa – Olgierda Geblewicza. Dofinansowanie obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy.

 

podpisanie umowy

W dniu 26 listopada Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą M&K Zakład Sieci Sanitarnych Spółka z o.o.  z Gorzowa Wlkp. na wykonanie pierwszego etapu wzmocnienia terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej. W ramach tej umowy Wykonawca wykona drogę wewnętrzną z kostki betonowej o długości 290m biegnącą od ul. Jeziornej do wysokości dz. nr 243/35 wraz z infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa z budową przepompowni i ich zasilaniem w energię elektryczną), zbiornik retencyjny, oświetlenie terenu i kanalizację kablową, roboty związane z przebudową przyłączy w celu usunięcia kolizji, nasadzenia i montaż małej architektury oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Dokumentację budowlaną wykonała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.  

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 3.138.535,13 zł brutto.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest  do 2 września 2019 r.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.)

Wartość dofinansowani wynosi: ok. 1.250.000 zł.

Realizacja następnych etapów tego zadania, w tym budowa parkingu przy cmentarzu zaplanowana jest w kolejnych latach.

 

mapa 1 terenów

 

mapa 2 - teren

 

po podpisaniu umowy 

Złota Barlinecka Gęsiarka - lokalna nagroda

Zapraszamy do wypełnienia ankiety z propozycjami do nagrody Złotej Barlineckiej Gęsiarki oraz Ambasadora Barlinka. Spośród Państwa zgłoszeń zostaną wyłonione także kandydatury do wyróżnienia Dyplomem Złotej Barlineckiej Gęsiarki.

 

Gala wręczenia Złotych Barlineckich Gęsiarek odbędzie się w styczniu 2019 r.

 

Ankiety można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Złota Barlinecka Gęsiarka” lub złożyć w Urzędzie Miejskim.  Na parterze przy Biurze Obsługi Interesanta ustawiono specjalnie na ten cel oznakowaną urnę.

Głosować można do 12.12.2018 r.

 

Zapraszamy do głosowania

 

ankieta (doc)

ankieta (pdf)

 

 

ozdobnik

 

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady
w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza

  Obrady Rady Miejskiej - transmisja na żywo

 

 

Herb Barlinka

• Administratorem systemu transmisji jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• System transmisji jest stosowany w celu wypełnienia przepisów prawa
• Informacje szczegółowe w siedzibie Administratora, www.barlinek.pl

 

Podkategorie