Wypełniając obowiązek informowania o bieżącej sytuacji i planach gminy Barlinek przekazujemy wydania „Informatora Urzędu Miejskiego”. Treść tych wydań wypełniają informacje dotyczące finansów gminnych, ważniejszych, zrealizowanych inwestycji oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach, informacje o pracy spółek gminnych i bieżących wydarzeniach.

Więcej o: Informator Urzędu Miejskiego