EKSJÖ (SZWECJA)

 

Herb gminy Eksjöwww.eksjo.se
Położenie: na pogórzu Smolandii. Znane z: tradycji wojskowych oraz unikalnych drewnianych budynków w części miasta zwanej Starym Miastem.
Liczba mieszkańców: 17 000


Za zachowanie architektury i kultury tradycyjnych drewnianych budynków Eksjö otrzymało w 1997 roku międzynarodowy Dyplom organizacji europejskiej Europa Nostra.

Pierwsze kontakty z gminą Eksjö zostały nawiązane pod koniec 1994 roku w ramach pilotażowego programu w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Związek Gmin Szwedzkich.

Akt i umowa o partnerskiej współpracy obydwu gmin zostały podpisane we wrześniu 1996 roku. Współpraca między naszymi miastami przebiega bardzo aktywnie w wielu różnych dziedzinach życia społeczo-gospodarczego: w zakresie ochrony środowiska, oświaty, sportu, kultury, gospodarki, opieki społecznej, opieki zdrowotnej oraz między  pracownikami urzędu miasta, leśnikami.
 

Zakres realizowanej współpracy

 Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska
- Pomoc konsultacyjna w zakresie wdrażania zasad Lokalnej Agendy 21,
- Wsparcie modernizacji oczyszczalni ścieków w Barlinku w formie rzeczowej, konsultacyjnej i szkoleniowej ze Spółką Wodną „Płonia”. W latach 1996-1998 wdrożono i sfinansowano dzięki stronie szwedzkiej cztery programy: 1) zakupiono kompletną linię technologiczną do zadawania PIX, 2) zakupiono komplet wyposażenia laboratoryjnego, 3) wyposażono komory krat oczyszczalni ścieków w urządzenie do odwadniania skratek i piasku, 4) szkolenia specjalistyczne pracowników. Współpraca z m. Eksjö w znaczny sposób przyczyniła się do rozwiązywania problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gminy Barlinek. Jest to jeden z namacalnych dowodów na to, iż troska o środowisko naturalne wykracza poza granice nie tylko gminne, ale i państwowe.
- Pomoc konsultingowa i szkoleniowa dla PEC z Barlinka,
- Wspólna Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Barlinku (1997r.),
- Projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli,
- Udział we akcji „Sprzątanie Świata” w Barlinku (1999r.).

Współpraca kulturalna
- udział artysty z Eksjö w plenerze malarskim w Barlinku,
- wystawa o Barlinku w muzeum w Eksjö (1998r.),
- wystawa prac malarskich słynnej artystki z Barlinka Romany Kaszczyc w Eksjö (1998r.)
- udział grupy młodzieży z Barlinka w międzynarodowym programie kulturalnym „Trzy formy sztuki w jednej” (VIII 2001r.)
- wystawa prac artystów z gminy Eksjö w Muzeum Regionalnym w Barlinku (28VI – 18VIII 2002r.)

Współpraca szkolna
- projekty wymian młodzieży i nauczycieli, pomoc rzeczowa dla szkół w postaci sprzętu komputerowego, modemu, aparatu cyfrowego,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku. W ramach realizowanej współpracy ze szkołami z Eksjö w latach 1997-2000r. odbyło się wiele spotkań nauczycieli i młodzieży.
- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku wspólnie z uczniami i nauczycielami z Eksjö w latach 1998 – 2000 realizowało współpracę, której głównym celem było szerzenie świadomości ekologicznej.
- Szkoła Podstawowa w Rychnowie (gmina Barlinek) rozpoczęła współpracę ze szkołą w Hjaltevad z gminy Eksjö w październiku 1998 r. W listopadzie, podczas wizyty w Eksjö opiekunowie ze współpracujących szkół uzgodnili tematy współpracy. Uczniowie spotkali się w kwietniu 1999r. w Szwecji oraz w maju 2000r. w Polsce.
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Barlinka. Spotkania uczniów miały na celu nie tylko bliższe poznanie się, ale także wymianę doświadczeń i prowadzenie wspólnych działań. W ramach określonych w programie współpracy zadań realizowane były wspólne konkursy plastyczne i przyrodnicze, porównywano osiągnięcia uczniów, organizowano obozy ekologiczne dla uczniów, przygotowywano sprawozdania z przeprowadzonych działań.
- kontakty droga internetową i wymiana uczniów klasy z Gimnazjum Publicznego nr 1 (V 2002r.)
- Projekt pod nazwą „Młodzież dla środowiska”, w którym uczestniczyła młodzież gimnazjalna z Barlinka i Eksjö (2001r.-2002r.).

Współpraca w dziedzinie sportu
- rozgrywki piłki nożnej dziewcząt i chłopców (VI 2002r.)

Współpraca w dziedzinie opieki społecznej
- wymiana doświadczeń przez lekarzy i pielęgniarki
- Szpital w Barlinku otrzymał ze Szwecji pomoc w postaci sprzętu medycznego,
- udział osób niepełnosprawnych intelektualnie z Eksjö w obchodach „Święta Słonecznika” w Barlinku (IX 2001r.)
- pomoc materialnej dla stowarzyszeń społecznych, Domu Dziecka i organizacji działających przy Ośrodku Pomocy Społecznej z terenu naszej gminy organizowana przez Evana Ljungrena i Ingemara Frejdh z Eksjö

Współpraca w dziedzinie turystyki
- spotkanie liderów turystyki z gminy Eksjö, Schneverdingen i Barlinek, w sprawie możliwości i planów realizacji wspólnych działań w celu zintensyfikowania ruchu turystycznego w poszczególnych gminach, wzajemnej promocji oraz wsparcia finansowego i merytorycznego (III 2002r.)

Współpraca w zakresie UE
- szkolenia przeprowadzone przez pracowników Biura Carrefour z Eksjö – biura Komisji Europejskiej zajmującego się wspieraniem rozwoju regionalnego (IX 2001r.)

Współpraca samorządowa i gospodarcza
- prezentacja działalności firm z terenu obu gmin i przeprowadzenie dyskusji na temat możliwości nawiązania kontaktu i współpracy firm
- wspólne spotkania przedstawicieli biznesu z obu gmin
- seminarium dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy z Barlinka w Eksjö p.n. „Polscy pracownicy instytucji lokalnych w zjednoczonej Europie” (2000r.)

"Dni Eksjö"w Barlinku 16-18 VIII 2002r.
Celem tego projektu jest między innymi przybliżenie mieszkańcom naszej gminy warunków i sposobu życia naszych partnerów: ich kultury, tradycji, przyzwyczajeń, stylu życia, środowiska naturalnego i in. oraz umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu między naszymi mieszkańcami bez konieczności wyjazdu.
W ramach dni Eksjö planowane są między innymi warsztaty teatralne i animacji filmowej, prezentacja huzarów z Eksjö i ułanów ze Szczecina, prezentacja kultury, obrzędów i zwyczajów szwedzkich: Midsommar, degustacja narodowych dań szwedzkich, przedstawienia teatralne na podstawie książek Astrid Lindgren, prezentacja muzyki szwedzkiej, pokaz walki wikingów, parada z orkiestrą dętą, wystawa prezentująca funkcjonowanie gminy Eksjö i wystawa o dotychczasowej współpracy z gminą Barlinek, seminarium na temat UE.
Inauguracją obchodów „Dni Eksjö w Barlinku” było otwarcie wystawy prac artystów z Eksjö w Muzeum Regionalnym w Barlinku 28 VI 2002r. Wystawa potrwa do dnia 18 VIII 2002r.

 

Współpraca z Eksjö w latach 2006-2008

Nawiązana kilka lat temu współpraca szwedzkiej szkoły gimnazjalnej w Eksjö  z Publicznym Gimnazjum nr 1 w Barlinku rozwija się obiecująco. 11-15 września 2006 w Barlinku gościliśmy szkolną grupę z Eksjö. Młodzież rozegrała mecz piłki nożnej i mecz szachowy oraz zawody w kręgle. Poza sportową rywalizacją grupy realizowały projekt historyczny dotyczące II wojny światowej dotyczący obozów koncentracyjnych.

Do tradycyjnych punktów programu przeszły wizyty w Domu Dziecka w Barlinku oraz organizowanie miłych niespodzianek dla jego wychowanków. We wrześniu 2008 grupa 22 uczniów pod opieką pana Janusza Ferbesa z Publicznego Gimnazjum nr 1 spotkała się w Szwecji z młodzieżą, którą prowadzi pan Stig Axelsson.

W ramach tegorocznej współpracy realizowano projekt ekologiczny i historyczny (II wojna światowa) w oparciu o komunikację w języku angielskim.
Do większej wymiany mieszkańców doszło podczas jubileuszowych Dni Barlinka w czerwcu 2008, kiedy to mogliśmy gościć partnerów z Eksjö  i podziwiać pokazy młodzieżowego zespołu rockowego, chłopięcego zespołu jazzowego, pokazu staroszewedzkiego rzemiosła i tradycji ludzi północy. Przyjechali również ojcowie miasta w osobach Burmistrza i Dyrektora Eksjö oraz jako obserwatorzy :przedstawiciele kościoła luterańskiego z Eksjö.