start  kontakt                 13 Lutego 2016 Sobota   Imieniny obchodzą: Benigna, Grzegorz, Klemens
Dane teleadresowe
Przyjęcia interesantów
Godziny urzędowania
Jak załatwić sprawę
Przetargi i ogłoszenia
Budżet obywatelski
termomodernizacja
Odwiedziło nas 3053830 osób
Program opieki nad zwierzętami
sobota, 16 marca 2013
Image   

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom zostało nałożone na samorządy terytorialne  ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 106 poz. 1002 z 2003 r. z późn. zm.) i należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z w/w ustawą,          

gminy corocznie– do 31 marca – zobowiązane są określić, w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program zawiera opis sposobu realizacji zadań polegających na ograniczaniu bezdomności zwierząt i zapewnianiu im właściwej opieki.

Gmina Barlinek podejmuje szereg działań prozwierzęcych, polegających na aktywnym poszukiwaniu dotychczasowych lub nowych opiekunów zagubionych, porzuconych zwierząt i zapewnianiu im opieki w domach tymczasowych przed ostatecznym umieszczeniem w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Celem ograniczenia bezdomności zwierząt oraz ograniczania ich populacji na terenie naszej gminy, podjęliśmy  współpracę z Fundacją Przyjaciele Czterech Łap z Rokitna oraz Inspektoratem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami ANIMALS z Barlinka.

Jednocześnie, wzmagając wspólne działania w tym zakresie, prowadzimy akcję adopcyjną poprzez zamieszczanie na Niezależnym Portalu Internetowym www. barlinek24.pl artykułów, ogłoszeń związanych z poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Gminy Barlinek, które na czas ukazania się w/w ogłoszenia staramy się zatrzymać u osób zgłaszających fakt bezdomnego zwierzęcia bądź w domach tymczasowych.

Image

W/w organizacje pozarządowe sprawują również opiekę nad kotami wolno żyjącymi poprzez poprawę warunków ich bytowania, zapewnienie im karmy, schronienia, przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji mających na celu ograniczenie niekontrolowanego rozrodu tych zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek zawiera także zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi poszkodowanymi w przypadku zdarzeń drogowych, potrzebę kształtowania świadomości i odpowiedzialności opiekunów oraz wskazuje na konieczność kontynuacji znakowania zwierząt domowych. Dotychczasowe znakowanie polega na powieszeniu zwierzęciu znaczka identyfikacyjnego, który w przypadku zaginięcia, ucieczki czworonoga pozwalał na naszą szybką reakcję i odnalezienie właściciela, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów utrzymania psa w schronisku.

Zaproponowany i realizowany program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Barlinek kompleksowo rozwiązuje problem bezdomności zwierząt. Konieczna jest kontynuacja tego programu w latach następnych, jako umożliwiającego w sposób efektywny i skuteczny realizację podjętych zadań w celu właściwej, prozwierzęcej opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Z projektem w/w programu zapoznać się można na stronie bip.barlinek.pl