LIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2018-10-18

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że dnia 18 października 2018 r. o godz. 1300

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się

 

LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
 

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2013-2018 za 2017 rok.
 6. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu nr 53/18 i 53/19 w obr. Mostkowo gm. Barlinek.
 8. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 127/8 w obr. Ożar gm. Barlinek.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki nr 67 i 739 w obr. Barlinek na 353/12 i 353/8 w obr. Moczydło.
 10. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 11. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Barlinek.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda