LVIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2018-09-27

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 1200  

w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku odbędzie się

 

LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Ocena działalności Gminy Barlinek w zakresie usług realizowanych przez PGK Sp. z o. o – utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 6. Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy tj.: PGK Sp. z o.o., BTBS Sp. z o.o., PWK „Płonia” Sp. z o.o., Szpital Barlinek Sp. z o.o..
 7. Informacja na temat bezpieczeństwa p.poż w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Barlinek.
 8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2018 r.
 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030 w I półroczu 2018 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Barlinek a Gminą Nowogródek Pomorski w zakresie przyjęcia przez Gminę Barlinek od Gminy Nowogrodek Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda