XL Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-05-25

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
że dnia 25 maja 2017 r. o godz. 1300
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się

 

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 6. Informacja na temat stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Barlinek.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną – działki nr: 109, 560/40, 560/44, 560/43.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną – działki nr: 248/13 i 248/16.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek – działka nr 272/12.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda