III sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2018-12-03

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 3 grudnia 2018 r. o godzinie 1300
w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku odbędzie się

 

III SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda