Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Barlinek na spotkanie, które odbędzie się w dniu 08 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie  Miejskim w Barlinku, przy ul. Niepodległości 20 (sala nr 12).

 

Program spotkania:

1. Skonsultowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

/Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul Niepodległości 20, pokój nr 17A./

2. Sprawy różne.

 

Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński