Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 14/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 244/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2018/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrał Stowarzyszenia:

 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie i przyznał dotację w wysokości 10.000,00 zł;
 2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 8.000,00 zł.

      

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 14/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

 

 


                                                                                                                          

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 246/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.1 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 35.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.2. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta” wybrał:
            1) Stowarzyszenie Barlinecka Akademia Futbolu z siedzibą w Moczkowie i przyznał dotację w wysokości 16.800,00 zł;
            2) Stowarzyszenie Indywidualna Szkoła Futbolu z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację  w wysokości 13.200,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.3. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo” wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” Mostkowo z siedzibą w Mostkowie i przyznał dotację w wysokości 18.000,00 zł.
 4. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.4. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki” wybrał Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.5. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko” wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.6. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno” wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.7. pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta” wybrał:
            1) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 2.300,00 zł;
            2) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.700,00 zł.
 8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.8. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki lub sportów walki” wybrał:
            1) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł;
            2) Stowarzyszenie Akademia Sportów Walki BORAN TEAM z siedzibą w Stawie i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 9. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.9. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej” wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł.
 10. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.10. pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie kobiecej piłki nożnej” wybrał Stowarzyszenie Aperto Porto z siedzibą w Osinie i przyznał dotację w wysokości 3.000,00 zł.
 11. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.11. pod nazwą: „Organizowanie imprez o charakterze sportowo–rekreacyjnym” wybrał Stowarzyszenie Klub Żeglarski „SZTORM” Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl