Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem 175/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.2 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrano Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w tym w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych”, wybrano:
  1) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Cztery pory roku z poezją”;
  2) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Niezapominajka dla Romy”;
  3) Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Rozwijamy Region w Dobrym Tonie – Koncert”;
  4) Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Chór Halka dla Barlinka”.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 11/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl