Szkolenie z zakresu nowelizacji ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym.