ozdobnik

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem 175/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.2 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrano Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w tym w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych”, wybrano:
  1) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Cztery pory roku z poezją”;
  2) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Niezapominajka dla Romy”;
  3) Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Rozwijamy Region w Dobrym Tonie – Koncert”;
  4) Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Chór Halka dla Barlinka”.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 11/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

ozdobnik

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – Klub Samopomocy.

 

ozdobnik op

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się dnia 8 października 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 (sala nr 12).

Program spotkania:

1. Skonsultowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

/Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul Niepodległości 20, pokój nr 17A./

2. Sprawy różne.

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

ozdoba strony

Pierwszy raz w historii współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych prowadzony jest konkurs na najlepsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa.
W tym roku nagradzane będą przedsięwzięcia realizowane w 2017 r. – mogą to być zarówno inicjatywy całoroczne jak i te podjęte w dowolnym czasie w trakcie minionego roku.

Już w październiku br. poznamy laureatów w trzech kategoriach konkursowych:
Pierwszą z nich jest „Zachodniopomorski Lider NGO 2018” – jest to kategoria główna, w której każdy zainteresowany podmiot może zgłosić swoją dowolną inicjatywę realizowaną w roku 2017.
Dwie kolejne kategorie mają charakter szczególny – do udziału w nich wymagane jest spełnienie konkretnego kryterium.
I tak, w kategorii „Zachodniopomorski Debiut NGO 2018” chcemy docenić i uhonorować inicjatywy zrealizowane w ubiegłym roku przez młode organizacje, które zostały zarejestrowane w roku 2016 lub 2017.
Ostatnia kategoria – „Zachodniopomorski Mały Lider NGO 2018” adresowana jest do podmiotów, które swoją siedzibę mają na terenie miejscowości do 10.000 mieszkańców.

Zachęcamy wszystkie organizacje z terenu naszego województwa do zgłaszania zrealizowanych przez siebie w ubiegłym roku przedsięwzięć, zarówno tych długofalowych jak też jednorazowych akcji. Chcemy nagrodzić i wskazać jako dobrą praktykę najciekawsze z nich, wzmacniając jednocześnie wizerunek całego zachodniopomorskiego III sektora jako realizatora ciekawych i potrzebnych dla mieszkańców województwa działań.

Szczegółowe zasady Konkursu, wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz harmonogramem znajdują się w Regulaminie.
Wzór zgłoszenia do Konkursu w wersji edytowalnej dostępny jest tutaj.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w dniach 7 – 24 września 2018 r.
Można je składać w wersji papierowej (osobiście lub drogą pocztową) w siedzibie Pracowni Pozarządowej (75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2) z dopiskiem na kopercie „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2018” lub w formie elektronicznej (skan wypełnionego zgłoszenia) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2018”).

Informacji o Konkursie udziela: Łukasz Cieśliński (tel.: 609 144 511, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Konkurs ogłoszony jest przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego a jego realizacją w roku 2018 zajmuje się Pracownia Pozarządowa.

 

21 sie 2018 0:00 Autor: Dawid Przybyliński

 

Załącznik Nr 1 - formularz zgłoszeniowy

Załącznik Nr 2 - regulamin konkursu