ozdobnik strony

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 14/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 244/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2018/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrał Stowarzyszenia:

 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie i przyznał dotację w wysokości 10.000,00 zł;
 2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 8.000,00 zł.

      

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 14/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

 

 


                                                                                                                          

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 246/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.1 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 35.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.2. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta” wybrał:
            1) Stowarzyszenie Barlinecka Akademia Futbolu z siedzibą w Moczkowie i przyznał dotację w wysokości 16.800,00 zł;
            2) Stowarzyszenie Indywidualna Szkoła Futbolu z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację  w wysokości 13.200,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.3. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo” wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” Mostkowo z siedzibą w Mostkowie i przyznał dotację w wysokości 18.000,00 zł.
 4. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.4. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki” wybrał Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.5. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko” wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.6. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno” wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.7. pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta” wybrał:
            1) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 2.300,00 zł;
            2) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.700,00 zł.
 8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.8. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki lub sportów walki” wybrał:
            1) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł;
            2) Stowarzyszenie Akademia Sportów Walki BORAN TEAM z siedzibą w Stawie i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 9. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.9. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej” wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł.
 10. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.10. pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie kobiecej piłki nożnej” wybrał Stowarzyszenie Aperto Porto z siedzibą w Osinie i przyznał dotację w wysokości 3.000,00 zł.
 11. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/3.11. pod nazwą: „Organizowanie imprez o charakterze sportowo–rekreacyjnym” wybrał Stowarzyszenie Klub Żeglarski „SZTORM” Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

 

 

ozdobnik

23.01.2018 r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 11/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 245/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznał na jego realizację dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/2.2 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrał Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przyznał na jego realizację dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych, w tym koncertów”, wybrał:
  a) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadania pt.: „Cztery pory roku z poezją”;|
  b) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadania pt.: „Niezapominajka dla Romy”;
  c) Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczno – Sportowe „PEGAZ” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Rozwijamy Region w Dobrym Tonie – Koncert „Baltic Neopolis Quartet””.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 11/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

ozdobnik

Zapraszam do lektury świątecznego wydania newsletteru WWS.

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę
oraz złożyć  życzenia wszelkiej pomyślności,
a w Nowym 2018 Roku życzyć pasma sukcesu i spełnienia
wszystkich marzeń.

 

Dyrekcja i pracownicy Wydziału Współpracy Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął  Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Pierwsze konkursy już ogłoszone. Lada moment ruszą kolejne tutaj Zapraszamy do lektury programu

 

SAMORZĄD PRZYJĄŁ ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 4 grudnia 2017 r. przyjął Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Program dostępny na www

 

KONKURSY

Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego „Zdrowy samorząd”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej efektywny realizują – między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej – zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka. Uczestnikami Konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa. Zgłoszenia przygotowane wg formatki pytań zawartej w regulaminie. należy przesłać w terminie do 15 stycznia 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie www.

FUNDUSZ  INICJATYW  OBYWATELSKICH 2018

FIO jednak będzie! Jak informuje ngo.pl znamy więcej szczegółów na temat przyszłorocznego FIO, m.in.:

• uruchomienie programu już w pod koniec pierwszego kwartału 2018 r., a rozstrzygnięcie w maju wg dotychczasowej struktury priorytetów,

• w najbliższym konkursie jedynie zmiany w Regulaminie (pozostaną cele i priorytety, a zmiany zajdą na poziomie procedur, kryteriów oceny i sprawozdawczości),

• kryteria oceny: najważniejszym kryterium ma być zgodność z celami programu (za 30 pkt),

• kryteria strategiczne: oprócz preferencji dla organizacji o niewielkim budżecie, z siedzibą poza wielkimi miastami, zaproponowane zostały też kryteria zgodności z zadaniami NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (20 pkt).

Nowy nabór ekspertów oceniających wnioski i nowy Komitet Sterujący, duże zmiany w Programie, a więc i w konkursie, planowane są w 2019 r. Szczegóły na www

 

GRUDNIOWE PORZĄDKI W NGO. SPRAWDŹ, CZY PAMIĘTASZ O WSZYSTKIM!

Koniec roku to w organizacjach pozarządowych gorący czas podsumowań, porządków i sprawozdań. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których musimy się rozliczyć przed darczyńcami. PORADNIK.NGO.PL przypomina, czego należy dopilnować, aby pomyślnie wejść w nowy rok. Więcej na www

 

DAROWIZNA – zrób i odpisz od podatku. To ostatni moment! Więcej na www

 

Lider Zachodniopomorski

Jesteś z Pomorza Zachodniego i chcesz coś zmienić w swoim bliskim otoczeniu? Pracować w grupie? Działać? Poznawać nowych ludzi? A może jesteś na dobrej drodze, ale z chęcią dowiesz się czegoś nowego i spotkasz z ekspertami? Jeśli coś mówi Ci, że tak – chcę być aktywny/a, realizować projekty społeczne na rzecz rówieśników i innych grup, chcę wprowadzać małe i wielkie zmiany w mojej miejscowości,  w szkole, samorządzie uczniowskim – to właśnie na Ciebie czekamy! ,,Lider Zachodniopomorski” zaprasza młode osoby w wieku 17-22 lata, które chcą przeżyć kilkumiesięczną przygodę! Zgłoszenia przesyłać można do 21 grudnia 2017 r. Więcej na www


PORTAL NGO.PL ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Wkrótce w portalu ruszy nowy cykl PEŁNOMOCNIK ODPOWIADA. Wszystkich pełnomocników i pełnomocniczki, którzy chcieliby opisać dobre praktyki, podzielić się udanymi pomysłami z zakresu współpracy urzędów z organizacjami zapraszamy do kontaktu. Szukamy też osób, które gotowe byłyby pomagać nam w opracowywaniu odpowiedzi na pytania od organizacji. Zapraszamy do współpracy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zespół badań Stowarzyszenia Klon/Jawor przygotowuje się do kolejnego badania Kondycji III sektora w 2018 roku. Jeśli są Państwo zainteresowani pogłębionymi badaniami regionalnymi, proszę pisać na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tu znajdą Państwo przykład badań z regionu: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2019025.html

 

BADANIA 3sektora

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym przygotowanym na potrzeby rozprawy doktorskiej w Katedrze Organizacji i Zarządzania US na temat kapitału ludzkiego w organizacjach pożytku publicznego województwa zachodniopomorskiego. Wypełnienie ankiety nie wymaga żadnych dodatkowych źródeł informacji i nie zabiera więcej niż 15 minut. Link do ankiet

dla kadry zarządzającej OPP https://www.webankieta.pl/ankieta/289959/analiza-i-diagnoza-kapitalu-ludzkiego-w-organizacjach-pozytku-publicznego.html

dla pracowników i wolontariuszy https://www.webankieta.pl/ankieta/291235/ankieta-dla-pracownikow-i-wolontariuszy-organizacji-pozytku-publicznego.html


CZYTELNIA

• Komisja Europejska zebrała w jednej publikacji podstawowe zasady dotyczące finansowania projektów unijnych. Broszura poświęcona jest takim zagadnieniom jak: znalezienie źródeł finansowania, znalezienie partnera do projektu, proces ubiegania się o dofinansowanie, dopuszczalność zgłoszenia i kryteria kwalifikowalności, ocena, podpisanie umowy i uzyskanie dotacji, zarządzanie projektem czy rodzaje finansowania. Broszura dostępna na www

• Weekend z książką? Albo z raportem. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport z badania "Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca".
Więcej na www

 

KOMISJE KONKURSOWE

NOWOŚĆ! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Termin mija 22 grudnia 2017 r. Więcej na www

 

PORADNIK
Portal ngo.pl wspiera. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

 

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zaprasza do współpracy. Więcej na www

  

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www
Fundusze na edukację www
Granty od Fundacji Korporacyjnych  www
Kalendarz konkursów ngo.pl
Wykaz dotacji z ambasad www
Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.
URZĄD Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj
Dotacje z urzędów centralnych www

Termin ucieka www 

 

 *************************************************************************

 

Ruszył Senior+ dla JST. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Oferty można składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Nabór wniosków kończy się 22 grudnia 2017 r. Więcej na  www
ASOS. Konkurs ogłoszony! Nabór do 22 grudnia 2017. Więcej na www
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna". Wnioski można składać do 27 grudnia 2017 r. Więcej na www
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018". Termin do 29 grudnia 2017 r. Więcej na www
Konkurs dotacyjny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne. Termin składania wniosków do 29 grudnia 2017 r. Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Więcej na www
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Nabór wniosków trwa do 2 stycznia 2018 r. Więcej na www
Minister Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku. Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r. Więcej na www
Konkurs "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.
Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji Oferty można składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 4 stycznia 2018 r. Więcej na www
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku oraz w latach 2017-2019. Nabór ofert trwa do 5 stycznia 2018 r. Więcej na www
Do 25 stycznia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programu Interreg Europa Środkowa. Międzynarodowe konsorcja projektowe zainteresowane współpracą w zakresie innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, dziedzictwa naturalnego
i kulturowego oraz transportu zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu. Więcej na www
Konkurs w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (POWER 3.1) będzie trwał od 18 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Więcej na www
Zachować pamięć – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2018 roku, należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2018 roku. Więcej na www
”Na 100 Niepodległa”! Trwa konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadających osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski można składać do 16 lutego 2018 roku. Więcej na www
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA opublikowała priorytety Komponentów programu „Europa dla obywateli”, które obowiązywać będą w latach 2018-2020. Najbliższy nabór wniosków kończy się 1 marca 2018 r.  Więcej na www
Pierwszy nabór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na rok 2018 - program „Ochrona zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych
i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Termin składania wniosków: drugi nabór: do 31.03.2018 r. (o ile zostaną środki). Więcej na www
 

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na www
NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www
Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
upowszechniania kultury. Więcej na www
Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www
Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Więcej na www
Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www
Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz współfinansowanie lub dofinansowanie programów wieloletnich, kampanii społecznych i edukacyjnych czy jednostkowych projektów. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Więcej na www
Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www
Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www
Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www
 

POZARZĄDOWO

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
http://pracowniapozarzadowa.pl/

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES
 
SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/
 
WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/

 

FUNDUSZE UNIJNE: HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2017
Linki do harmonogramów naboru wniosków unijnych na przyszły rok znajdziecie  tutaj


HARMONOGRAMY…
Programu Inteligentny Rozwój i Programu Infrastruktura i Środowisko Harmonogram dostępny jest tutaj
Aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w PO WER dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj
 

POMOCNE

1)      http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/

2)      http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/06/dotacje-z-ambasad-aktualizacja-listy.html

3)      https://funduszenaedukacje.wordpress.com/

4)      https://twitter.com/KonkursyDlaNGO

 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Wieloosobowe stanowisko do spraw społecznych i organizacji pozarządowych
Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

ozdobnik strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zgodnie z zarządzeniem Nr 244/2017 Burmistrza Barlinka z dnia 15.12.20.17 r.

•  Załącznik Nr 1 - DRUK OFERTY /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zgodnie z zarządzeniem Nr 245/2017 Burmistrza Barlinka z dnia 15.12.2017 r.

•  Załącznik Nr 1 - DRUK OFERTY /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z zarządzeniem Nr 246/2017 Burmistrza barlinka z dnia 15.12.2017 r.

•  Załącznik Nr 1 - DRUK OFERTY /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)

 

 

 

 

Informacja nt. zrealizowanych w roku 2017 i 2016 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

ozdobnik

PROGRAM SPOŁECZNIK

JESZCZE TYLKO DZISIAJ! Trwa Konkurs na najlepiej wypromowaną inicjatywę oddolną w ramach Programu Społecznik. Zgłoszenia można przesyłać do 17 listopada 2017 roku. Szczegóły na www

Zakończył się nabór wniosków w ramach Programu Społecznik we wszystkich subregionach. Informacje dotyczące Programu znajdą Państwo na www

  

PIERWSZY KONGRES PRAW OBYWATELSKICH 8-9 GRUDNIA 2017 R.

Zapisz się na Kongres, więcej na www

  

KONKURSY

CZAS UCIEKA! Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES zachęca do zgłaszania wolontariuszy do konkursu Barwy Wolontariatu. Zgłaszać można pojedynczych wolontariuszy, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania wolontariackie. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 20 listopada 2017 r.  Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

           

 Lider Zachodniopomorski

Jesteś z Pomorza Zachodniego i chcesz coś zmienić w swoim bliskim otoczeniu? Pracować w grupie? Działać? Poznawać nowych ludzi? A może jesteś na dobrej drodze, ale z chęcią dowiesz się czegoś nowego i spotkasz z ekspertami? Jeśli coś mówi Ci, że tak – chcę być aktywny/a, realizować projekty społeczne na rzecz rówieśników i innych grup, chcę wprowadzać małe i wielkie zmiany w mojej miejscowości,  w szkole, samorządzie uczniowskim – to właśnie na Ciebie czekamy! ,,Lider Zachodniopomorski” zaprasza młode osoby w wieku 17-22 lata, które chcą przeżyć kilkumiesięczną przygodę! Zgłoszenia przesyłać można do 21 grudnia 2017 r. Więcej na www

 

NABÓR EKSPERTÓW

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER), zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej na www

 

AKADEMIA LIDERÓW PARTYCYPACJI

Pracownia Pozarządowa oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zapraszają do udziału w Akademii Liderów Partycypacji - największym na Pomorzu Zachodnim programie zwiększającym kompetencje przedstawicieli sektora obywatelskiego. Uczestnicy Akademii biorą udział w 3 bezpłatnych dwudniowych zjazdach szkoleniowych, dzięki którym zwiększą swoje kompetencje dot. prowadzenia organizacji. Na zakończenie Akademii, uczestnicy otrzymują certyfikat oraz dostęp do internetowej grupy komunikacyjnej zachodniopomorskich liderów. Wszystkie 3 zjazdy oparte są na aktywnych metodach nauczania, praktyce i dobrych przykładach. Prowadzone są przez najlepszych trenerów partycypacji, biznesu, zarządzania! Zapraszamy! Więcej na www

 

 

NOWE PRAWO – NARODOWY INSTYTUT WOLONOŚCI

13 października Prezydent podpisał ustawę o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Instytucja ruszyła 28 października br. i będzie odpowiadała ze politykę rządu dotyczącą organizacji pozarządowych, stanie się także Instytucją Zarządzającą Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO. Ustawa dostępna tutaj

FIO 2018

Czekający na konkurs FIO na 2018 r. muszą uzbroić się w cierpliwość. Fundusz zmienił Instytucję Zarządzającą - ma być zarządzany przez Narodowy Instytut Wolności, który ma ruszyć od stycznia. Zapowiedzi nowych zarządzających nie pozostawiają złudzeń - konkurs zostanie ogłoszony nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku. wWięcej na www


SZKOLENIA

 • NOWOŚĆ! SZKOLENIE „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”

Jeśli chcesz wpływać na stanowione prawo w Polsce, to Federacja Inicjatyw Oświatowych we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego zaprasza do uczestnictwa w projekcie. Jego celem jest przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i związków zawodowych do procesu stanowienia prawa na szczeblu centralnym. Więcej na www

Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe

 • Sektor3 zaprasza na szkolenie „Tajniki speca od kontaktów z mediami”. Więcej na www
 • NOWOŚĆ! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie zaprasza na SZKOLENIA

Temat: Rozliczanie zadań publicznych krok po kroku

Grupa odbiorców: przedstawiciele PES (podmiotów ekonomii społecznej) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki.

                Termin: 28.11.2017r. (wtorek), godziny 16:00-21:00.

Miejsce: Szczecin, ul. Cukrowa 8, Uniwersytet Szczeciński – WZiEU.

Więcej na www

 

Temat: Jednolity plik kontrolny - od stycznia 2018 r. obowiązek także dla PES

Grupa odbiorców: przedstawiciele PES (podmiotów ekonomii społecznej) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki

Termin: 02.12.2017r. (sobota), godziny 09:00-16:00.

Miejsce: Szczecin, ul. Cukrowa 8, Uniwersytet Szczeciński – WZiEU.

Więcej na www

 

BADANIA 3sektora

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym przygotowanym na potrzeby rozprawy doktorskiej w Katedrze Organizacji i Zarządzania US na temat kapitału ludzkiego w organizacjach pożytku publicznego województwa zachodniopomorskiego. Wypełnienie ankiety nie wymaga żadnych dodatkowych źródeł informacji i nie zabiera więcej niż 15 minut. Link do ankiet przeznaczonych dla kadry zarządzającej oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pożytku publicznego.

 1. https://www.webankieta.pl/ankieta/289959/analiza-i-diagnoza-kapitalu-ludzkiego-w-organizacjach-pozytku-publicznego.html
 2. https://www.webankieta.pl/ankieta/291235/ankieta-dla-pracownikow-i-wolontariuszy-organizacji-pozytku-publicznego.html

 

NIE TYLKO GRANTY - BIZNES DLA NGO

NOWOŚĆ! Charytatywni Allegro daje możliwość wystawiania przedmiotów na aukcjach organizacjom pożytku publicznego oraz sprzedaż przedmiotów przez indywidualnych użytkowników na rzecz tych organizacji. W przeciwieństwie do „zwykłego” allegro sprzedający nie płaci prowizji. Obecnie na platformie zarejestrowanych jest ok. 240 organizacji. Do tej pory udało się zebrać blisko 20 mln zł na rzecz organizacji.  Uwaga: dostępne tylko dla organizacji mających status OPP! Więcej na www

 NOWOŚĆ! Idea Fair Play - kupując dowolne ubezpieczenie (np. OC, NNW dziecka czy ubezpieczenie mieszkania) jednego z 30 polskich towarzystw, każdy może wesprzeć klub sportowy swojego dziecka, lokalne stowarzyszenie czy fundację, której działania są dla niego ważne. Wskazana przez użytkownika organizacja zawsze otrzymuje 50 proc. zysku z każdej polisy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez żadną ze stron. Rejestracja na platformie jest darmowa. Obecnie skupia ona ponad 1000 organizacji. Ngo mogą liczyć również na wsparcie w promowaniu swojej aktywności na portalu. Raz w tygodniu Idea Fair Play wybiera fundację domyślną, która jest promowana na stronie internetowej oraz na FB. Więcej na www

 

NOWOŚĆ! WayMore.pl to platforma, która daje możliwość zbiórki funduszy poprzez udział w wyzwaniach. Uczestnik akcji wymyśla wyzwanie (np. przebiegnięcie jakiegoś biegu) oraz określa kwotę jaką chce zebrać na rzecz ngo i ogłasza się na portalu. Potem prowadzi zbiórkę funduszy, m.in. poprzez media społecznościowe. Jeśli uda się zebrać środki w zakładanym czasie – realizuje wyzwanie, a pieniądze trafiają do wybranej organizacji. Minusy: prowizja serwisu wynosząca: 6% zebranej kwoty - jeśli zbiórka przekroczy zadeklarowany wcześniej próg lub 10% - jeśli kwota wsparcia będzie niższa od zadeklarowanego progu. Czytaj tutaj.

 

WOLONTARIAT NA POMORZU ZACHODNIM

GDZIE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZY W SIECI?

Gdzie znajdować wolontariuszy poprzez internet i jakie są zalety i wady takiego poszukiwania? Co warto wiedzieć o takich narzędziach i o samym poszukiwaniu?
Zapraszamy do lektury! Więcej na www

 

RUSZA PRZYSTANEK WOLONTARIAT 2017

Przystanek Wolontariat wzywa aktywistów i społeczników Pomorza Zachodniego. Od 4 do 8 grudnia 2017 roku sprawimy, że o wolontariacie będzie głośno!  Więcej na www

 

 

Warto być aktywnym! Wolontariusz Aleksander Doba  

 

AKCJA SPOŁECZNA

Rusza Baza Rodzin w ramach Szlachetnej Paczki. Już jutro ulicami wielu miast w Polsce przejdą  wolontariusze Szlachetnej Paczki informując o otwarciu Bazy Rodzin. Dołącz do SuperW. Więcej na www

  

PORADNIK
Portal ngo.pl wspiera. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

 

 ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zaprasza do współpracy. Więcej na www

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…
Kuratorium Oświaty www
Fundusze na edukację www
Granty od Fundacji Korporacyjnych  www
Kalendarz konkursów ngo.pl
Wykaz dotacji z ambasad www
Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.
URZĄD Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj
Dotacje z urzędów centralnych www

Termin ucieka www 

Małe granty w Samorządzie Województwa Zachodniopomorskiego www

 

 1. NOWOŚĆ! Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać do 21 listopada 2017 r. Więcej na www
 2. NOWOŚĆ! Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018. Najbliższy termin składania ofert mija 6 listopada 2017 r., ostatni termin to 30 listopada 2017 r. Więcej na www
 3. NOWOŚĆ! Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór do programu dotacyjnego. Program, pod nazwą „Kulturalne pomosty”, jest prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane poza granicami Polski. Nabór do programu trwa do 10 grudnia 2017 r. Więcej na www
 4. NOWOŚĆ! Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Oferty należy składać do 27 listopada 2017 r. Więcej na www
 5. NOWOŚĆ! Ministra Sportu I Turystyki ogłosił otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r. Więcej na www
 6. NOWOŚĆ! Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych nr 1/2017 w ramach pilotażowego programu „Praca – Integracja". Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r. Więcej na www
 7. NOWOŚĆ! Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r. Więcej na www
 8. NOWOŚĆ! Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów. Oferty należy składać do 1 grudnia 2017 r. Więcej na www
 9. NOWOŚĆ! Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018”. Oferty należy składać do 4 grudnia 2017 r. Więcej na www
 10. NOWOŚĆ! DOZ Fundacja dbam o zdrowie po raz szósty uruchamia projekt zakładający współpracę organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu farmakoterapii dla najbardziej potrzebujących. Pula środków przeznaczonych na realizację tej edycji konkursu wynosi 1 milion złotych! Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2018 roku. Więcej na www
 11. NOWOŚĆ! Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Nabór trwa do 5 grudnia 2017 roku. W tej edycji wnioski mogą składać również beneficjenci programu z lat 2013-2014. Więcej na www
 12. NOWOŚĆ! Trwa II nabór do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej na www
 13. NOWOŚĆ! Trwa naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018. Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r. Więcej na www
 14. NOWOŚĆ! Konkurs dotacyjny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne. Termin składania wniosków: od 20 listopada do 29 grudnia 2017 r. Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Więcej na www

 

 *************************************************************************

CZAS UCIEKA! Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej zapraszają wszystkich społeczników i osoby, które czują potrzebę zintegrowania się z sąsiadami, do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy lokalne. Ruszył nabór projektów i głosowanie internetowe w konkursie „Spółdzielnia Pomysłów”, w którym mogą wziąć udział zarówno fundacje czy stowarzyszenia, ale i osoby prywatne. Nabór potrwa do 25 listopada br. Więcej na www

 

***************************************************************************

 1. Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczęła ogólnopolski program realizowany poprzez konkurs grantowy skierowany do społeczności lokalnych "Moja Mała Ojczyzna". Konkurs grantowy będzie przyjmował projekty mające na celu aktywizacje lokalnego środowiska, projekty integrujące społeczność, które będą poprawiać jakość ich życia, pielęgnować lokalny patriotyzm, wspierać edukację, sport i rekreację. Do 30 listopada 2017 r. poprzez wniosek dostępny na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl można zgłaszać swoje projekty. Kapituła konkursowa wybierze 6 najlepszych projektów które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 30 tys. zł. następnie 8 projektów w wysokości do 20 tys. zł, oraz 16 projektów w wysokości do 10 tysięcy złotych.Więcej na www
 2. Poczuj swoją siłę! Program społeczny na rzecz siły kobiet i organizacji pożytku publicznego. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 listopada 2017.Więcej na www
 3. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami/ organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach. Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 4 i nie wcześniej niż 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia projektu.Od 1.09.2017Fundacja otworzyła nabór wniosków na rok 2018.Maksymalna kwota dotacji wynosi 80.000 PLN / 18.700 EUR a udział dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej może stanowić maks. 50% całkowitych kosztów projektu, co oznacza, że pozostałe 50% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie. Więcej na www
 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna". Wnioski można składać do 27 grudnia 2017 r.Więcej na www
 5. Do 25 stycznia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programu Interreg Europa Środkowa. Międzynarodowe konsorcja projektowe zainteresowane współpracą w zakresie innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz transportu zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu. Więcej na www
 6. Pierwszy nabór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na rok 2018 - program „Ochrona zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych
  i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Termin składania wniosków: drugi nabór: do 31.03.2018 r.(o ile zostaną środki). Więcej na www

 

NABORY STAŁE

 1. Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na www
 2. NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www
 3. Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  upowszechniania kultury. Więcej na www
 4. Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www
 5. Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Więcej na www
 6. Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www
 7. Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz współfinansowanie lub dofinansowanie programów wieloletnich, kampanii społecznych i edukacyjnych czy jednostkowych projektów. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Więcej na www
 8. Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www
 9. Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www
 10. Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www
 11. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być złożone do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt, lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. Więcej na www

 

POZARZĄDOWO
OSWAJANIE SZTUKI

https://www.facebook.com/oswajaniesztuki/

 

FUNDACJA PARTNERSTWO I TEATRNIEAKTORÓW 
Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach i do współpracy. Więcej informacji na www.facebook.com/partnerstwoszczecin/

 

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
http://pracowniapozarzadowa.pl/

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES
 
SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/
 
WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/


FUNDUSZE UNIJNE: HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2017
Linki do harmonogramów naboru wniosków unijnych na przyszły rok znajdziecie  tutaj


HARMONOGRAMY…
Programu Inteligentny Rozwój i Programu Infrastruktura i Środowisko Harmonogram dostępny jest tutaj
Aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w PO WER dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj
 

POMOCNE

 

Zachęcam do lektury powyższych.  Do usłyszenia :)

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Wieloosobowe stanowisko do spraw społecznych i organizacji pozarządowych

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin