ozdobnik

Burmistrz Barlinka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Czytaj więcej:

Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Barlinka

 

 

ozdoba

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 13/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 177/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2019/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrano Stowarzyszenia:

 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w  Szczecinie i przyznano dotację w wysokości 16.000,00 zł;
 2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł.

      

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 13/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

ozdobnik

23.01.2019 r.

                                                                                                                          

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 176/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.1. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybrano Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 37.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.2. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta” wybrano:
  - Stowarzyszenie Barlinecka Akademia Futbolu z siedzibą w Moczkowie i przyznano dotację w wysokości 16.000,00 zł;
  - Klub Sportowy "Stowarzyszenie Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek" z siedzibą w Barlinku przyznano dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.3. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo” wybrano Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” Mostkowo z siedzibą w Mostkowie i przyznano dotację w wysokości 18.000,00 zł.
 4. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.4. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki” wybrano Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.5. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko” wybrano Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.6. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno” wybrano Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno i przyznano dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.7. pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta” wybrano:
  - Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł;
  - Stowarzyszenie Barlinecka Akademia Futbolu z siedzibą w Moczkowie i przyznano dotację w wysokości 6.000,00 zł.
 8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.8. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki lub sportów walki” wybrano:
  - Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł;
  - Stowarzyszenie Akademia Sportów Walki BORAN TEAM z siedzibą w Stawie i przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 9. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.9. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej” wybrano Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł.
 10. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.10. pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie kobiecej piłki nożnej” wybrano Stowarzyszenie Aperto Porto z siedzibą w Osinie i przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł.
 11. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/3.11. pod nazwą: „Organizowanie imprez o charakterze sportowo–rekreacyjnym” wybrano Stowarzyszenie „Włóczykijki” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 6.000,00 zł.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 12/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 18/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

ozdobnik

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem 175/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.2 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrano Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w tym w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych”, wybrano:
  1) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Cztery pory roku z poezją”;
  2) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Niezapominajka dla Romy”;
  3) Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Rozwijamy Region w Dobrym Tonie – Koncert”;
  4) Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Chór Halka dla Barlinka”.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 11/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl