Starosta Myśliborski oraz Pracownia Pozarządowa w Koszalinie serdecznie zapraszają

NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

13.12.2019 r. (PIĄTEK)  GODZ. 12:30

Sala Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15

Tematyka szkolenia dotyczy:

 • zmian we wzorze oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego (obowiązujące od marca 2019 r.);
 • najważniejsze źródła i metody pozyskiwania środków finansowych przez organizacje;
 • podstawy formalno - prawne funkcjonowania organizacji: statut - "konstytucja" organizacji, zatrudnianie pracowników, planowanie działalności organizacji (misja, strategia, projekty), współpraca z wolontariuszami, najważniejsze obowiązki, ustawy regulujące działalność NGO, rejestry/KRS

Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Cieśliński - Od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, współzałożyciel Pracowni Pozarządowej. Specjalista z zakresu współpracy organizacji i administracji publicznej, tworzenia i zarządzania projektami oraz podstaw formalno-prawnych funkcjonowania III sektora.

Chęć udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 11.12.2019 roku:

 • Telefonicznie: 095  747 20 21 wew. 233
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

BURMISTRZ BARLINKA

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Barlinek do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2020 r. zadań publicznych Gminy Barlinek.

 

Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 16.12.2019 r.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą wskazanego kandydata, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, przy ul. Niepodległości 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2019 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Barlinka informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku pod nr tel. 95 7465 595.

 

 

                                                                                                         

Burmistrz Barlinka

                                                                                                          Dariusz Zieliński

 

Dzień dobry, w imieniu Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w załączeniu przesyłam zaproszenie i informuję, iż Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze województwa zachodniopomorskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącym aktualnego konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 10:30 w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, w Sali Rycerskiej (sala nr 3). Orientacyjny czas trwania spotkania wynosi
ok. 2 godziny.

Podczas spotkania przedstawiciel Narodowego Instytutu  Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprezentuje:

 • założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie ogłoszonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020,
 • założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030,
  w szczególności priorytety 2-4.

 

Szczegółowe informacje o ogłoszonym konkursie FIO, edycja 2020 (Priorytety: 2,3 i 4) znajdują się pod adresem: https://www.niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/ (Termin składania ofert w konkursie: do 23.12.2019 r.)

Spotkanie będzie miało charakter otwarty – zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli trzeciego sektora.

 

Proszę o upowszechnienie informacji o spotkaniu wśród Państwa ngo’sów.

Prosimy o informację, jeśli ktoś z Państwa nie chce lub nie ma potrzeby otrzymywać e-maili w tej sprawie.

 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Sekretarz Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Biuro ds. organizacji pozarządowych

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

 Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabory w dwóch rządowych programach: KLUB – edycja 2020 oraz „Sport Wszystkich Dzieci”.

Program KLUB

Już po raz piąty kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” .
  • Wnioski należy składać do dnia 6 grudnia 2019 r.
  • Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 3 stycznia 2020 r.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
  • Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
  • Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.
  • Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
  • Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

 

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się dnia 13 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 (sala nr 12).

Program spotkania:

 1. Skonsultowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

/Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul Niepodległości 20, pokój nr 17A./

 1. Sprawy różne.

 

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński