Drukuj
Odsłony: 967
Logosy dofiansowania

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”

 

 

Tytuł projektu: Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego

 

 

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 893 599,95 zł

Wysokość dofinansowania: 1 880 839,95 zł

Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Barlinek

 

Zakres rzeczowy projektu:

Wykonanie przebudowy i adaptacji nieużytkowanych pomieszczeń w budynku dawnej szkoły w celu uzyskania nowoczesnej przestrzeni dla realizacji celów związanych z opieką społeczną oraz obsługą administracyjną mieszkańców Barlinka, w tym:

- adaptacja pomieszczeń na I piętrze oraz na nieużytkowanym poddaszu budynku dawnej szkoły na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny z placówką wsparcia dziennego;
- adaptacja części pomieszczeń piwnicy na archiwum zakładowe;
- budowa dźwigu osobowego zewnętrznego dla obsługi osób niepełnosprawnych;
- roboty w zakresie instalacji wewnętrznych w budynku;
- termomodernizacja budynku,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- wyposażenie Centrum Wsparcia Rodziny.

 

 

Rezultaty projektu:

 

 

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023