Drukuj
Odsłony: 578

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej  I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cel szczegółowy:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach Gminy Barlinek w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego:                                                                                                                                      

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanych jest  w Gminie Barlinek projekt grantowy pn.

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego