Logo współfinansujących

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów art2016/397 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

9 grudnia Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podpisali umowę na dofinansowanie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020”. Koszt przeprowadzenia tego przedsięwzięcia wyniesie około 54 tys. zł, z czego ponad 48 tys. zł Gmina otrzyma ze środków unijnych. Pomoc na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji na Pomorzu Zachodnim otrzyma w sumie 46 gmin w łącznej wysokości ponad 2,8 mln zł.

Program rewitalizacji to wieloletni program działań prowadzonych w sposób kompleksowy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej czy środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Proces rewitalizacji ściśle uzależniony jest od lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Każda gmina jest inna, każda gmina ma zupełnie inny, unikatowy zestaw problemów, na które trzeba zareagować zupełnie inaczej. Jak to wygląda u nas? Postaramy się na to wspólne odpowiedzieć w trakcie najbliższych miesięcy. Rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – udział w niej biorą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne. Dlatego już dziś zapraszamy do współpracy przy wyznaczeniu obszarów problemowych w naszej Gminie oraz tworzeniu rozwiązań mających na celu zminimalizowanie kryzysu oraz odwrócenie negatywnych trendów.

Dla projektów przewidzianych w programach rewitalizacji, które zostaną zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski, przewidziano środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich. Ponadto, przewidziano preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach pozostałych działań RPO WZ.

 

{galeria watermark=1 watermark:position=se watermark:x=10 watermark:y=10}art2016/397{/galeria}