Teren pod działalność turystyczną tzw. "Stary Tartak"

Położenie: nieruchomość położona jest na obszarze najpiękniejszych terenów krajobrazowych zachodniej Polski, w sąsiedztwie malowniczego Jeziora Barlineckiego.
Dostępność komunikacyjna: bardzo dobra dostępność komunikacyjna poprzez drogę wojewódzką nr 151 i 156, drogę ekspresową S3 oraz autostradę A2.
Lokalizacja: w pobliżu większych aglomeracji Gorzów Wlkp. (30 km), Szczecin (80 km), Poznań (160 km), Berlin (200 km).
Plan miejscowy: Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. (http://barlinek.e-mapa.net, szukaj: plany: MZP 013: pokaż uchwałę) z przeznaczeniem na cele turystyczne. Trwają prace mające na celu korektę ustaleń planu miejscowego wprowadzającą większą elastyczność i swobodę m.in. w zakresie podziału i dostosowania wielkości nieruchomości do zakresu planowanego zainwestowania oraz na jednej z nieruchomości wprowadzenie funkcji usługowo-handlowej.
Powierzchnia terenu: łączna powierzchnia terenu to 8,4549 ha, nieruchomość składa się z trzech działek ewidencyjnych nr 243/16, 243/18 i 245/2, obręb Barlinek 2.
Własność terenu: właścicielem całości terenów jest Gmina Barlinek.
Infrastruktura techniczna: Gmina Barlinek jest w trakcie realizacji pełnego uzbrojenia tego terenu w drogę wewnętrzną, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową, kanały technologiczne i oświetlenie.
Stan istniejący: w większości teren nie jest użytkowany, teren nieużytków i zadrzewień, w części pozostałości po zabudowie dawnego zakładu przemysłowego.

 

Teren pod działalność turystyczną tzw.

 

 •••••••••

 

Projekt „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.13 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Starego Tartaku" w Barlinku, służące zwiększeniu atrakcyjności i dostępności stref inwestycyjnych na obszarze objętym Kontraktem Samorządowym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie drogi wewnętrznej od strony ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą podziemną: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową przepompowni i ich zasileniem w energię elektryczną, zbiornika retencyjnego, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa oraz roboty związane z przebudową istniejących przyłączy w celu usunięcia kolizji oraz zagospodarowanie terenu pod kątem zieleni i małej architektury.

Celem głównym projektu jest wykorzystanie terenów „Starego Tartaku” w Barlinku jako strefy inwestycyjnej dla rozwoju działalności turystycznej. Realizacja projektu zapewni stworzenie przestrzeni i warunków dla przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem i rozwojem działalności w branży turystycznej. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu koncentrując się na branży gospodarki o wysokim potencjale rozwojowym.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: grudzień 2018 r.

Szacowana wartość projektu: 1 644 706,70 zł
Wysokość dofinansowania: 1 274 999,98 zł

 

NOWE MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE - STARY TARTAK

 

logo sponsorów

 

 

 

 

Barlinek - Europejska Stolica Nordic Walking

 

Zapraszamy do współpracy!

ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 55 58, fax. 95 746 17 04,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.barlinek.pl