notes

Aktualne przepisy prawa lokalnego przewidują udzielanie ulg, które stanowią pomoc publiczną, w podatkach lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i w opłatach czynszu dzierżawionego mienia gminnego, w szczególności w okresie stanu epidemii w wyniku:

  • ograniczeń w produkcji, usługach i handlu,
  • zwiększonych trudności i pogorszenia płynności finansowej
  • na skutek spadku obrotów gospodarczych i negatywnych konsekwencji ekonomicznych.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się w ramach pomocy publicznej de minimis, lub pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z tytułu podatku od nieruchomości o:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca może złożyć: 

  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
  • lub wrzucić do urny przed Urzędem Miejskim w Barlinku.
Logo Echo Choszczno

11 maja 2020 roku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński udzielił wywiadu online, choszczeńskiej telewizji E ‑ CHO, na temat bieżącej sytuacji w Gminie Barlinek. Zachęcamy do wysłuchania.

 

 

Nawadnianie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zawiadamia o wydłużonym terminie składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu " Modernizacja gospodarstw rolnych " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydłużony termin składania wniosków - szczegóły

Plakat czasopisma

https://eprasa.pl/search?qu=Zachodniopomorski+Magazyn+Rolniczy

Róża

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli”
Marek Tulliusz Cycero

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
Życzymy wszystkim Bibliotekarkom i Bibliotekarzom samych sukcesów,
pozytywnej energii i wielu uśmiechów.
Oby każdemu z Was praca dawała zadowolenie,
a misja upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa
przynosiła satysfakcję i radość.


Dariusz Zieliński                           Mariusz Maciejewski
Burmistrz Barlinka                        Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Barlinek, 08.05.2020r.

Podkategorie