podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej

W dniu 23 października 2018 r. Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka podpisał umowę na realizację zadania po nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie” z firmą P.W. KRONEX Krzysztof Krupski.

Zakres umowy obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku i wykonanie nowego obiektu o powierzchni użytkowej ok. 139 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu. W zakres prac wchodzi również budowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej przy budynku świetlicy.

Za nadzór inwestorski odpowiedzialna będzie firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka. Firma ta jest jednocześnie autorem dokumentacji projektowej.

Wartość zadania wynosi:  1 019 459,13 zł brutto.

W dniu 01.10.2018 r. gmina Barlinek zawarła umowę o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację ww. projektu. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi  500 000,00 zł.

Budowa świetlicy w Osinie jest kolejnym przedsięwzięciem gminy Barlinek w infrastrukturę świetlicową na terenach wiejskich. Niedawno oddano do użytkowania świetlicę w Płonnie (wartość zadania ok. 600 000 zł). W trakcie realizacji jest budowa świetlicy w Lutówku - obiekt pełnić będzie funkcje świetlicy, szatni klubu sportowego i remizy strażackiej (wartość zadania: 1 107 000 zł). Ogłoszony jest przetarg na wykonanie świetlicy w Strąpiu. Zadanie to wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji i będzie dofinansowane kwotą w wysokości 458 172,77 zł pochodzącą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Burmistrz Barlinka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

 

czytaj więcej

Spotkanie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, podczas którego została podpisana umowa dot. budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strąpiu

W Strąpiu powstanie świetlica wiejska. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego działań rewitalizacyjnych. Wartość dotacji to prawie pół miliona złotych. Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisali 17 października 2018 r. zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

 

Więcej na: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/w-strapiu-powstanie-swietlica-wiejska

 

Tort na Dzień Poczty Polskiej

18 października 1558 roku Król Zygmunt II August utworzył Pocztę Królewską, a na upamiętnienie tego wydarzenia 18 października obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej. W związku z tą okazją Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski złożyli wizytę w barlineckim Urzędzie Pocztowym. Były życzenia, okolicznościowy tort oraz rozmowy z załogą na temat bieżącej pracy i warunków funkcjonowania placówki. Wszystkim pocztowcom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia i podziękowania za pracę dla naszej społeczności.

 

Tort na Dzień Ratownictwa Medycznego

13 października obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski 12 października odwiedzili barlineckich ratowników. Burmistrz Barlinka i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli z tej okazji najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za okazywaną ofiarność w pracy ma rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. Życzyli oni także satysfakcji z pełnienia tej trudnej misji oraz wszelakiej pomyślności w życiu prywatnym.

 

Podkategorie