Nawadnianie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zawiadamia o wydłużonym terminie składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu " Modernizacja gospodarstw rolnych " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydłużony termin składania wniosków - szczegóły

Plakat czasopisma

https://eprasa.pl/search?qu=Zachodniopomorski+Magazyn+Rolniczy

Róża

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli”
Marek Tulliusz Cycero

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
Życzymy wszystkim Bibliotekarkom i Bibliotekarzom samych sukcesów,
pozytywnej energii i wielu uśmiechów.
Oby każdemu z Was praca dawała zadowolenie,
a misja upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa
przynosiła satysfakcję i radość.


Dariusz Zieliński                           Mariusz Maciejewski
Burmistrz Barlinka                        Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Barlinek, 08.05.2020r.

Logo PKW

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

Zdjęcie delegacji składajacej kwiaty

3 maja obchodziliśmy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy, która zdejmowała z arystokracji uprzywilejowaną pozycję. W zamyśle twórców, którzy opierali się na myśli filozofii oświecenia, konstytucja wprowadzała zasadę służebności władzy wobec narodu. Konstytucja była początkiem wielu reform, które miały być wprowadzone celem umocnienia państwa, a podjęcie których dawało przykład odpowiedzialności i świadomości ówczesnych elit politycznych. Rozwój polityczny, wprowadzany poprzez Konstytucję, został nagle zatrzymany przez III rozbiór Polski w 1795 roku, sprawiając że kraj utracił swoją niepodległość na 123 lata.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju nie możliwe było uczczenie rocznicy w zwyczajowo przyjęty w Gminie Barlinek sposób. Nie mniej jednak skromna delegacja w osobach: Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Paszka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Maciejewskiego oraz prezesa PGK Sp. z o.o. Zbigniewa Blezienia w imieniu wszystkich mieszkańców Barlinka złożyli kwiaty pod obeliskiem J. Piłsudskiego.

Podkategorie