Oferty sprzedaży nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną na terenach wiejskich

• Dziedzice, dz. nr 52/12 o powierzchni 0,11 ha
• Dziedzice, dz. nr 52/13 o powierzchni 0,10 ha
• Mostkowo, dz. nr 53/11 o powierzchni 0,07 ha
• Mostkowo, dz. nr 53/29 o powierzchni 0,06 ha

Zapraszamy do szczegółowych rozmów na temat powyższych ofert.

Oferta inwestycyjna w Dziedzicach obejmuje dwie odrębne nieruchomości na działkach oznaczonych w  ewidencji  gruntów nr 52/12 o powierzchni 0,11 ha i nr 52/13 o powierzchni 0,10 ha. Nieruchomości położone są na uboczu miejscowości Dziedzice w otoczeniu malowniczo rozciągających się pól i łąk (mapa.pdf).

Oferta inwestycyjna w Mostkowie obejmuje dwie odrębne nieruchomości na działkach oznaczonych w  ewidencji  gruntów nr 53/11 o powierzchni 0,07 ha i nr 53/29 o powierzchni 0,06 ha. Nieruchomości położone są na uboczu miejscowości Mostkowo, w niedalekim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i kościoła (mapa.pdf).