JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


Kiedy jest nam potrzebna działalność gospodarcza?
Jednoosobowa działalność gospodarcza - REGON i NIP.
Jednoosobowa działalność gospodarcza: wybór formy opodatkowania.
Założenie jednoosobowej działalności na mecie.

Założenie własnego biznesu to zazwyczaj bardzo duży krok w karierze zawodowej człowieka. Wiąże się to zarówno z wydatkami, jak i ryzykiem, czy działalność gospodarcza się utrzyma i będzie przyzwoitym źródłem dochodu. Mimo wszystko coraz więcej ludzi się na nią decyduje - przede wszystkim dlatego, że nie muszą się już przed nikim tłumaczyć, ponieważ stają się swoim własnym szefem. Jak do tego doprowadzić?

 


Kiedy jest nam potrzebna działalność gospodarcza?

Każda czynność zarobkowa, która wykonywana jest w sposób ciągły oraz zorganizowany spełnia definicję działalności gospodarczej. W związku z tym, musi zostać zarejestrowana. Niezależnie od tego, czy potencjalny przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą gadżetów na aukcjach internetowych, czy udziela korepetycji, czy prowadzi jednoosobowy bar na weselach. Jeżeli te czynności dają stały przychód, powinien je zalegalizować.

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1. W zależności od tego, ile ma się czasu i gdzie aktualnie się znajduje, przyszły przedsiębiorca ma cztery opcje na złożenie wniosku:

• osobiście, w urzędzie miejskim,
• listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
• elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
• elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.


Jednoosobowa działalność gospodarcza - REGON i NIP

Kiedy pomyślnie przejdzie się przez rejestrację działalności gospodarczej i oficjalnie można mówić o sobie, że jest się przedsiębiorcą, kolejnymi ważnymi formalnościami są: zdobycie Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz Numeru Regon.

Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIP-u, zostanie on nadany po rejestracji przez urząd skarbowy. NIP jest niezbędny do celów podatkowych - na przykład przy podatku od towarów czy usług (w przypadku płatnika VAT) oraz podstawą w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów. NIP powinien też się znaleźć na wszystkich pieczęciach firmowych (zresztą tak jak pełna nazwa firmy oraz adres zakładu głównego). REGON służy do celów statystycznych.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza: wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania to prawdopodobnie najtrudniejszy krok w trakcie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Już podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 należy się zdecydować na konkretną formę opodatkowania. Do wyboru są:

• opodatkowanie na zasadach ogólnych,
• opodatkowanie podatkiem liniowym,
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
• karta podatkowa.


Którą z form opodatkowania wybrać, aby przyniosła przedsiębiorcy największe korzyści i nie doprowadziła firmy do bankructwa?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na opodatkowaniu dochodów według skali podatkowej. Najprościej rzecz ujmując, dochód to różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. Ten sposób rozliczenia ma wiele pozytywów, a największym jest zdecydowanie fakt, że jeżeli nie zostanie osiągnięty żaden przychód lub nie przekroczy on 3091 złotych, wówczas nie zapłaci się żadnego podatku. Oprócz tego, w zeznaniu rocznym, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych (internetowej, prorodzinnej itd.). Jednak jeśli dochody będą wysokie (powyżej 85. 528 zł), powinny zostać opodatkowane 32 proc. stawką. W przypadku zasad ogólnych obowiązkowe jest także prowadzenie ewidencji księgowych: księgi rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy, podobnie jak zasady ogólne to różnica pomiędzy przychodami i poniesionymi kosztami. Jednak w tym wypadku wartość podatku wynosi 19 proc. i jest stała. I właśnie to jest największym plusem tego rodzaju opodatkowania. Niezależnie od tego, ile podatnik zarobi, stawka podatku będzie zawsze taka sama. Dodatkowo, tak jak w przypadku zasad ogólnych - jeżeli nie osiągnie się żadnego przychodu, nie płaci się nic.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma, w której opodatkowaniu podlega tylko przychód, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Wybierając tę opcję, podatnik decyduje się na jedną z pięciu zasadniczych stawek: 3 %, 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %. Stawka, jaką wybierze przedsiębiorca, zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów (w której nie wykazuje się kosztów). Dodatkowo, każde posunięcie przedsiębiorcy musi zostać udokumentowane - jest zobligowany do przechowywania dowodów zakupów, prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych.

Karta podatkowa cechuje się tym, że nie ma nic wspólnego z dochodem osiąganym przez przedsiębiorcę. Wysokości stawek karty podatkowej jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy od wielu czynników, między innymi od :

• ilości mieszkańców miejscowości, gdzie zarejestrowano działalność,
• rodzaju usług wykonywanych przez jednoosobową działalność gospodarczą,
• wieku podatnika.


Kartę podatkową wybiera się przede wszystkim ze względu na to, jaką działalność otwieramy. Przeznaczona jest przede wszystkim dla firm działających w zakresie gastronomii (ze sprzedażą napojów o zawartości alkoholu do 1,5 proc.), usług rozrywkowych, edukacyjnych czy usługowych. Pełną listę działalności, które mogą skorzystać z karty podatkowej można znaleźć w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Karta podatkowa posiada bardzo ścisłe limity zatrudnienia, oraz wymaga dodatkowych formalności.


Założenie jednoosobowej działalności na mecie

Dopinając wszystkie formalności na ostatni guzik, nie można zapomnieć o założeniu swojej firmie konta bankowego. Oczywiście, w przypadku małej jednoosobowej działalności nie ma obowiązku zakładania osobnego konta, jednak ze względów formalnych wydaje się to dobrym pomysłem. Prywatne pieniądze przedsiębiorcy nie wymieszają się z pieniędzmi firmowymi, co znacznie ułatwi sprawę podczas rozliczania.
W większości banków już podczas zakładania konta firmowego wymagana jest pieczątka, dlatego warto o to zadbać już wcześniej. Szczególną uwagę trzeba poświęcić nazwie oraz logo firmy- aby nie była za długa i szybko zapadała w pamięć, a logo powinno być czytelne w każdej formie. Po całej papierkowej robocie przychodzi w końcu moment, kiedy z dumą można oświadczyć, że prowadzi się własny biznes. Jest to często trudna przeprawa, jednak każdy przedsiębiorca potwierdzi, że niezwykle satysfakcjonująca.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie ceidg.gov.pl

 

Baner - link do strony https://ceidg.gov.pl/

 

**********************************************************************

 

Inne, przydatne strony:

Baner - link do strony mikroporada.pl


Link do serwisu 6krokow.pl

**********************************************************************

 

Przedsiębiorcy !!! Wezwania do zapłaty

Wyczulam przedsiębiorców, że wszystko co dotyczy rejestracji w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatne, a wszystkie "wezwania do zapłaty" jakie otrzymują przedsiębiorcy nie mają żadnego związku z państwowym rejestrem CEIDG.

Jeśli ktoś ma zamiar zarejestrować się w rejestrze innym niż CEIDG, prowadzonym przez firmę komercyjną, to robi to na własną odpowiedzialność. Żaden przepis prawa nie nakłada bowiem na przedsiębiorców takiego obowiązku.

Typowy przykład takiego wezwania tutaj.

 

**********************************************************************

 

Bezgotówkowa forma wniesienia wadium z Funduszem Pomerania

 

Informacja dla przedsiębiorców, którzy biorą udział w przetargach w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych - możliwość skorzystania z bezgotówkowej formy wniesienia wadium. Fundusz Pomerania Sp. z o.o. jest instytucją obsługi biznesu realizującą zapisy strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego.


Głównymi udziałowcami Spółki są Bank Gospodarstwa Krajowego, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz lokalne banki spółdzielcze. Fundusz Pomerania (dawniej Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.) aktywnie wspiera rozwój firm na terenie województwa zachodniopomorskiego oferując im bezgotówkową formę wniesienia wadium do przetargów publicznych. Jednocześnie Fundusz Pomerania spełnia warunki o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn. jest podmiotem o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).


Wniesienie przez przedsiębiorców wadium w formie poręczenia Funduszu jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorstw, ponieważ nie muszą one angażować własnych środków, a jednocześnie korzystne warunki poręczeń pozwalają większej liczbie Wykonawców ubiegać się o udział w przetargach.

Więcej informacji na stronie: http://www.funduszpomerania.pl/produkty/poreczenia-wadiow


Fundusz Pomerania zaprasza do współpracy. Bezpośredni kontakt:
W sprawach związanych z materiałami informacyjnymi dla przedsiębiorców:

Łukasz Cieszyński - Dyrektor ds. poręczeń | tel.: 665 920 560 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W sprawach związanych z możliwością ubiegania się przez przedsiębiorców o wadium w formie poręczenia:

Aneta Wiśniewska - Account Manager | tel.: 661 590 540 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

baner - bezgotówkowe wadium

 

**********************************************************************

 

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

 

Więcej informacji: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany

Plakat informacyjny - Profil Zaufany

 

 **********************************************************************

 

JPK plakat