Informujemy, że pod adresem www.gpps.barlinek.pl został uruchomiony Gminny Portal Podatkowy.
Głównym celem Gminnego Portalu Podatkowego jest umożliwienie mieszkańcom błyskawicznego i łatwego dostępu do wszelkich informacji związanych z opłatami podatkowymi. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi mieszkańcy mogą sprawdzić stan swojego konta podatkowego, terminy płatności, a także uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu naliczania podatków.

Aby zalogować się do portalu GPPS płatnik powinien posiadać profil zaufany.

Profil zaufany zakładany jest nieodpłatnie, możemy założyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, za pomocą np. internetowego konta bankowego, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil Zaufany możemy również założyć przez Internet i potwierdzić go w trakcie wizyty w Punkcie Potwierdzającym, których wykaz znajduje się na stronie pz.gov.pl - Adresy punktów potwierdzających