Budżet Obywatelski - element ozdobny strony

Za nami głosowanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. W ubiegłym roku ta forma konsultacji projektów inwestycyjnych wśród mieszkańców naszej gminy cieszyła się dużą popularnością. Oddano 2.924 głosów na 8 projektów. Największe poparcie uzyskał projekt „Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku z elementami dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Efektem przyjęcia do realizacji tego projektu będzie między innymi wykonanie windy i remont toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Przed nami druga edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2018.

1 lutego 2017 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie „przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok”. Od 1 do 31 marca będzie można składać poparte minimum 25. podpisami wnioski projektów inwestycyjnych. Po weryfikacji formalnej od 24 kwietnia do 19 maja wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy ukończyli 16 lat będą mogli oddać głos na jeden projekt. Najpóźniej do 31 maja zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie gminy Barlinek w 2018 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1. roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do drugiej edycji „Budżetu Obywatelskiego Barlinka” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

Dariusz Zieliński
Burmistrz Barlinka

 

 Pliki do pobrania: