ozdobnik logo

Nabór mieszkańców Gminy Barlinek do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, proszę zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie oświadczenia, dotyczącego zgłoszenia woli pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego do oceny formalnej i merytorycznej – zgodności z prawem i wykonalności technicznej zgłoszonych projektów (załącznik do pisma).

Stosowne oświadczenie proszę złożyć do dnia 24 lipca 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

Oświadczenie mieszkańca