OGŁOSZENIE

WYNIKÓW GŁOSOWANIA

na projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

 

 

Szanowni mieszkańcy,

 

 zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość zagłosowania na projekt w okresie od 9 do 29 października br.

Głosowaliśmy na 10 (dziesięć) projektów, pięć projektów miejskich i pięć projektów sołeckich (wiejskich), które zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy i zweryfikowane pozytywnie przez powołany zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Miło mi poinformować, że w głosowaniu oddano  9744 głosów. Liczba osób głosujących 6063. W głosowaniu wzięło udział 34 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek.

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

 

 

 

 

Informuję, że na podstawie wyników głosowania, rekomendowane zostają do realizacji  w 2024 r. w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego:

 PROJEKT MIEJSKI

Zakup podnośnika pożarniczego dla OSP Barlinek

 

PROJEKT WIEJSKI

Zakup samochodu terenowego dla OSP Mostkowo

 

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w głosowaniu.                                                                                                   

 

 

Wyniki głosowania i statystyka na barlinek.budzet-obywatelski.org

 

                                                                                                Burmistrz Barlinka

                                                                                       Dariusz Zieliński

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek                                                             

Nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Od 01 do 31 sierpnia br. trwała w naszej gminie kampania informacyjno - promocyjna dotycząca barlineckiego budżetu obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej i rozwieszonych plakatów.

Od 01 do 24 września br., każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie, lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł na zadanie miejskie i 100 tys. zł na zadanie sołeckie.

Wpłynęło 10 (dziesięć) projektów do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem formalnym i merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane projekty w kolejnych latach.

Miło mi poinformować, że wszystkie projekty zgłoszone do BBO na 2024 rok zostały pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane ocenie mieszkańców poprzez głosowanie.

Przed głosowaniem, proszę o zapoznanie się z listą projektów dostępnych na stronie:

barlinek.budzet-obywatelski.org

 

W tym roku głosowanie odbędzie się tylko w formie elektronicznej, pod adresem:

barlinek.budzet-obywatelski.org

Zapraszam do głosowania, które potrwa od 09 do 29 października br.

  Poniżej przypominam zasady głosowania:

  1. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek.
  2. Mamy 3 możliwości oddania głosu:
  • na 1 zadanie sołeckie,
  • na 1 zadanie miejskie,
  • na 1 zadanie miejskie i 1 zadanie sołeckie,

       3. Głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej.

przypominam: zagłosować można tylko jeden raz !

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska (podwójne nazwisko należy oddzielić myślnikiem) oraz trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów miejskich i sołeckich.

Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 03 listopada br.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty zgłoszone do ósmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok”.

                                                                                                                       Burmistrz Barlinka

                                                                                                                    Dariusz Zieliński

Barlinecki Budżet Obywatelski na 2024 rok

Szanowni mieszkańcy Naszej Gminy,

chciałbym zaprosić państwa do aktywnego udziału w tworzeniu i decydowaniu o Barlineckim Budżecie Obywatelskim na rok 2024. Razem zdecydujmy na co przeznaczyć 400 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego: 300 tys. zł projekty miejskie oraz 100 tys. zł w ramach projektów sołeckich.

W ubiegłym roku zgłoszono cztery projekty miejskie i pięć projektów sołeckich. Wszystkie projekty  uzyskały rekomendację Zespołu ds. oceny formalnej i merytorycznej projektów. Największe poparcie uzyskały projekt BUDOWA SIECI MONITORINGU POWIETRZA W BARLINKU Z UWZGLĘDNIENIEM OKOLIC ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH - (projekt miejski) oraz ZAKUP QUADA RATOWNICZEGO DLA OSP MOSTKOWO WRAZ Z OSPRZĘTEM  (projekt sołecki).

Przed nami ósma edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2024.

Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie której 20 lipca 2023 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

W tym roku po raz kolejny będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanej strony internetowej, na której znaleźć będzie można najważniejsze informacje pozwalające nie tylko przygotować poprawnie wniosek, ale także zapoznać się z regulaminem i harmonogramem głosowania. Wniosek będzie można złożyć nie tylko za pomocą platformy internetowej, ale również w formie papierowej. Głosowanie, tak jak w roku ubiegłym, przeprowadzone będzie wyłącznie  elektronicznie.

Od 1 do 24 września będzie można zgłaszać wnioski projektów inwestycyjnych na zadania miejskie - poparte minimum trzynastoma podpisami oraz wnioski projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie – poparte minimum pięcioma podpisami. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od 9 do 29 października wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będą mogli oddać głos na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki. Głosowanie będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org. Najpóźniej do 3 listopada  zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Barlinek na 2024 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do ósmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

Burmistrz Barlinka

  Dariusz Zieliński

 

 

 

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone w Barlineckim Budżecie Obywatelskim dostępne są na stronie Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego 
oraz w załączniku: Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok


Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek

Nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Od 01 do 28 sierpnia br. trwała w naszej gminie kampania informacyjno - promocyjna dotycząca barlineckiego budżetu obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej i rozwieszonych plakatów.

Od 29 sierpnia do 18 września br., każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie, lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł na zadanie miejskie i 100 tys. zł na zadanie sołeckie.

Wpłynęło 9 (dziewięć) projektów do budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem formalnym i merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane przez projekty w kolejnych latach.

Miło mi poinformować, że wszystkie projekty zgłoszone do BBO na 2023 rok zostały pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane ocenie mieszkańców poprzez głosowanie.

Przed głosowaniem, proszę o zapoznanie się z listą projektów dostępnych na stronie: 
barlinek.budzet-obywatelski.org

W tym roku głosowanie odbędzie się tylko w formie elektronicznej, pod adresem:
barlinek.budzet-obywatelski.org

 

Zapraszam do głosowania, które potrwa od 03 do 23 października br.

  Poniżej przypominam zasady głosowania:

  1. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek.
  2. Każdy głosujący ma do dyspozycji tylko po jednym głosie na zadanie miejskie i zadanie sołeckie, przy czym można głosować tylko jeden raz.
  3. Głos można oddać tylko na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki.
  4. Głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej.

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska (podwójne nazwisko należy oddzielić myślnikiem) oraz trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów miejskich i sołeckich.

Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 28 października br.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty zgłoszone do siódmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok”.

 

          Burmistrz Barlinka

                                                                                                                    Dariusz Zieliński

Załączniki: