Budżet Obywatelski Barlinka 2018

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek,

nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok. Od stycznia br. trwała w naszej Gminie akcja promocyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej, rozwieszonych plakatów, a także dzięki ulotkom rozesłanym do wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

 

W marcu, każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł. Wpłynęło 5 (pięć) wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok. Zostały one poddane weryfikacji formalnej przez pracowników urzędu.
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane przez projekty w kolejnych latach.
Miło mi poinformować, że wszystkie pięć projektów zostało pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego uzyskując aprobatę do budżetu na 2018 rok.
Przed głosowaniem na poszczególne projekty, proszę o zapoznanie się z listą wstępną projektów:


Propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok
.


Zapraszam do głosowania, które potrwa od 24 kwietnia do 19 maja br.

 

Poniżej przypominam zasady głosowania:

1) w głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek, którzy ukończyli 16 rok życia;
2) każdy głosujący ma do dyspozycji tylko jeden głos;
3) głos można oddać tylko na jeden projekt;
4) głosowanie odbywa się na karcie do głosowania stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia;

 

Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć:

a) przesyłając listownie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20,   z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”,
b) osobiście w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20,
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod warunkiem, iż wypełniona karta do głosowania będzie stanowiła skan dokumentu.

 

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz czytelne podpisanie Karty do głosowania.
Po zakończeniu głosowania ogłoszone zostaną jego wyniki.
Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów.
Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do końca maja br.
Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r, a następnie podana do publicznej wiadomości.

 

Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński

Element ozdobny strony

Zwracam się do Państwa z prośbą o wytypowanie swoich przedstawicieli do prac w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3b Zarządzenia Nr 27/2017 Burmistrza Barlinka z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok. Dane wytypowanego przedstawiciela Państwa organizacji wraz z podanym adresem, numerem telefonu kontaktowego i podpisem upoważnionej osoby proszę złożyć do dnia 10 kwietnia br. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20.     

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek znajduje się na stronie www.barlinek.pl

 

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Paszek

Budżet Obywatelski - element ozdobny strony

Za nami głosowanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. W ubiegłym roku ta forma konsultacji projektów inwestycyjnych wśród mieszkańców naszej gminy cieszyła się dużą popularnością. Oddano 2.924 głosów na 8 projektów. Największe poparcie uzyskał projekt „Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku z elementami dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Efektem przyjęcia do realizacji tego projektu będzie między innymi wykonanie windy i remont toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Przed nami druga edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2018.

1 lutego 2017 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie „przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok”. Od 1 do 31 marca będzie można składać poparte minimum 25. podpisami wnioski projektów inwestycyjnych. Po weryfikacji formalnej od 24 kwietnia do 19 maja wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy ukończyli 16 lat będą mogli oddać głos na jeden projekt. Najpóźniej do 31 maja zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie gminy Barlinek w 2018 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1. roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do drugiej edycji „Budżetu Obywatelskiego Barlinka” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

Dariusz Zieliński
Burmistrz Barlinka

 

 Pliki do pobrania:

element ozdobny strony

Szanowni  mieszkańcy Gminy Barlinek, zakończyło się głosowanie mieszkańców gminy na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 r. Wszyscy mieszkańcy powyżej szesnastego roku życia mieli możliwość zagłosowania na wybrany przez siebie projekt w okresie od 18 kwietnia do 13 maja br. Przypominam, że głosowaliśmy na 8 (osiem) projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy i zweryfikowane  przez powołany zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Miło mi poinformować, że w głosowaniu oddano 2 924 głosów, w tym 53 głosy nieważne. W głosowaniu wzięło udział 18% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek. Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

 

Nr projektuNazwa projektuLiczba oddanych głosów
1.Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku z elementami dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych996
2.Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wykonanie parkingu samochodowego oraz utwardzenie ciągów pieszych2
3.Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wykonanie miejsc parkingowych oraz utwardzenie ciągów pieszych2
4.Budowa pomostu rekreacyjno - widokowego w miejscu byłego pomostu ośrodka PUM364
5.Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wykonanie parkingu samochodowego oraz utwardzenie ciągów komunikacyjnych2
6.Street workout park (siłownia zewnętrzna)265
7.Oświetlenie ulicy Myśliborskiej w Moczkowie675
8.„Stop dla hałasu w sali sportowej w czwórce”565

 

Informuję, że na podstawie wyników głosowania, rekomendowany zostaje do realizacji  w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. projekt Nr 1:

 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. SZPITALNEJ 11 W BARLINKU Z ELEMENTAMI DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali  głos  za udział w głosowaniu. 

 

Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński

 

a) WYKRES WYNIKI GŁOSOWANIA BUDŻET OBYWATELSKI NA 2017 ROK

b) ZESTAWIENIE ODDANYCH GŁOSÓW BUDŻET OBYWATELSKI NA 2017 ROK

c) ZGŁOSZONE PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek,

nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 rok. Od stycznia br. trwała w Naszej Gminie akcja promocyjna dotycząca budżetu obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej, rozwieszonych plakatów, a także dzięki ulotkom rozesłanym do wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

Przez cały miesiąc marzec, każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł.

Wpłynęło 8 (osiem) wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 rok. Zostały one poddane weryfikacji formalnej przez pracowników urzędu.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które projekty będą generowały w kolejnych latach.

Miło mi poinformować, że wszystkie osiem projektów zostało pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego uzyskując aprobatę do budżetu na 2017 rok.

Przed głosowaniem na poszczególne projekty, proszę o zapoznanie się z listą wstępna projektów: Propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 rok.

Zapraszam do głosowania, które potrwa od 18 kwietnia do 13 maja br.

 

Poniżej przypominam zasady głosowania:
1) w głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek, którzy ukończyli 16 rok życia;
2) każdy głosujący ma do dyspozycji tylko jeden głos;
3) głos można oddać tylko na jeden projekt;
4) głosowanie odbywa się na karcie do głosowania stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia;


Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć:
a) przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”,
b) osobiście w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20,
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod warunkiem, iż wypełniona karta do głosowania będzie stanowiła skan dokumentu.

 

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz czytelne podpisanie Karty do głosowania.

Po zakończeniu głosowania ogłoszone zostaną jego wyniki.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów.

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do końca maja br. Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Lista rekomendowanych projektów do realizacji zostanie podana do publicznej wiadomości.

 

Burmistrz Barlinka

 

baner budżet obywatelski