Logo źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020

 

 

Tytuł projektu: Odtworzenie walorów historycznych murów obronnych w Barlinku.

 

Dofinansowanie: 1 235 900,33 PLN.

 

Beneficjent: Gmina Barlinek.

 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu oraz ochrona rodzimego dziedzictwa Pomorza Zachodniego, mającego wysoką wartość historyczną i kulturową.

 

Działania:

  1. prace konserwatorskie przy odcinkach I-V murów miejskich (ul. Górna, Park E. Laskera., ul. Jeziorna, ul. Grodzka),
  2. prace konserwatorskie przy docinku VI murów miejskich (BOK),
  3. budowa wiaty widokowej,
  4. wytyczenie szlaku turystycznego,
  5. wykonanie makiety z brązu,
  6. montaż oświetlenia z oprawami typu LED.

 

Założone rezultaty: Wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.