Logo razem bezpieczniej

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2018 - 2020” (REALIZACJA PROGRAMU W 2020 R.)

 cel szczegółowy nr 2:

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum  Barlinka”

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”

 

Szacowana wartość zadania: 150 000 zł

 

Wysokość przyznanych środków w ramach Programu: 100 000 zł

 

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka

 

Zakres zadania:

Projekt przewiduje realizację różnorodnych kompleksowo powiązanych działań zarówno w ramach poprawy infrastruktury 5 przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Barlinku, jak i działań edukacyjnych i informacyjnych.

 

Poprawa infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo pieszych w centrum Barlinka na ulicy Niepodległości obejmować będzie poprawę warunków na 5 przejściach dla pieszych poprzez zastosowanie na przejściach dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:

 • budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych (po 2 lampy oświetleniowe na przejście), zasilane w oparciu o oświetlenie drogowe, które poprawi widoczność pieszego na przejściach, z opracowanie dokumentacji projektowej,
 • zamontowanie 2 znaków drogowych D-6 odblaskowego na tablicach z żółtym tłem przy każdym przejściu ,
 • wykonanie nawierzchni szorstkich przed dojazdem do każdego przejścia,
 • zastosowanie specjalnej kostki dla niewidomych przed wejściem na przejście,
 • malowane pasy grubowarstwowe i odblaskową nawierzchnią,
 • zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci 2 luster poprawiających widoczność na skrzyżowaniu przy dwóch przejściach dla pieszych,
 • wprowadzenie na całej ulicy Niepodległości zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych.

 

W ramach działań edukacyjnych i informacyjnych przewidziano poniższe działania:

 • zajęcia, spotkania, pogadanki, warsztaty, konkursy oraz szkolenia udzielania PPP z udziałem policji, straży pożarnej we wszystkich szkołach i przedszkolach gminy Barlinek, skierowane i dostosowane tematycznie i metodologicznie do różnych grup wiekowych,
 • wykłady dla seniorów,
 • akcje propagujące bezpieczne zachowanie na przejściach dla pieszych oraz szkolenia udzielania PPP, w tym na stronie internetowej Gminy i lokalnych portalach społecznościowych,
 • akcja „Bezpieczny pieszy” przeprowadzona z udziałem policji bezpośrednio wśród kierowców na ulicach miasta połączona z akcją „Trzeźwy poranek”,
 • akcja „Bezpieczny pieszy” prowadzona wśród przyszłych kierowców w ośrodku nauki jazdy oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Odział w Barlinku mająca na celu przekazanie informacji na temat zachowania szczególnej ostrożności na przejściach dla pieszych,
 • prelekcje na temat bezpieczeństwa rowerzystów na drodze oraz wykorzystanie elementów odblaskowych przez uczestników ruchu rowerowego przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych (w tym ulotki) dotyczących zasad bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,
 • emisja materiałów filmowych dla pieszych skierowana do dzieci, jak i dorosłych w temacie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

 

Partnerzy:

Policja, straż pożarna, WORD, szkoła nauki jazdy, Barlinecki Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe.

 

Efekt zadania:

Zakładanym efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi w centrum Barlinka na przejściach dla pieszych, wzrost wiedzy i świadomości zarówno kierujących, jak i pieszych w Barlinku w zakresie zachowania ostrożności w pobliżu i na przejściach dla pieszych oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na ul. Niepodległości w Barlinku. 

 

Okres realizacji zadania:

IX-XII 2020r.