Logosy dofinansowania

Projekt  współfinansowany  przez  Unię Europejską 

z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020

 

 

 

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku

 

Wartość: 2 368 027,06 zł

Dofinansowanie: 1 699 835,20 zł

 

Przedmiotem projektu było uzbrojenie strefy inwestycyjnej w Barlinku służące zwiększeniu atrakcyjności i dostępności stref inwestycyjnych na obszarze objętym Kontraktem Samorządowym - Lider Pojezierza.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci wodociągowej od ulicy Szosowej do ulicy Okrętowej, wykonanie I etapu drogi wewnętrznej na terenie strefy inwestycyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa) oraz modernizację stacji podnoszenia ciśnienia (pompowni) na ul. Kombatantów w celu zapewnienia wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

 

Założone rezultaty: zaspokojenie potrzeb interesariuszy projektu w zakresie zwiększenia poziomu inwestycji w strefie inwestycyjnej oraz wzmocnienie lokalnego rynku pracy, co w rezultacie wpłynie na wzrost gospodarczy miasta Barlinek.